Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Hartslagcafé: De vluchteling begrensd

De zoektocht van vluchtelingen naar een beter thuis stelt Europa voor lastige vraagstukken. Welke grenzen worden er al dan niet getrokken? Spreken we over kansen of vooral over bedreigingen? Hoe kan Europa goed doen?

Programmainformatie
Datum 22 oktober 2015
Aanvang 20.00- 22.15 uur, inloop 19.30 uur
Locatie Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg
Toegang 3 euro, studenten gratis op vertoon van studentenkaart. Kaarten te koop via Paradox, studenten kunnen reserveren door een mailtje te sturen naar bartho@paradoxtilburg.nl
Sprekers Henk van Houtum (Radboud Universiteit) en Conny Rijken (Tilburg University). Presentatie: Nathan de Groot.
Contactpersoon Has Klerx

De zoektocht van vluchtelingen naar een beter thuis stelt Europa voor grote dilemma’s. Hoe kunnen we goed doen voor vluchtelingen zonder dat het de Europese samenlevingen ontwricht?

Drama

Van begin dit jaar tot oktober hebben 630.000 illegale vluchtelingen (bron: Frontex) hun heenkomen gezocht in de Europese Unie. Zonder visum geven ze hun lot in handen van mensensmokkelaars, met vele doden en ellende tot gevolg. En met het nog verder toenemende oorlogsgeweld in het Midden-Oosten zal ook volgend jaar een aanzienlijk aantal mensen de oversteek wagen. Zonder betere Europese afstemming en zonder duurzame oplossingen neemt het drama toe en zullen de spanningen in Europa oplopen. Er leven zorgen over verdringing op de woning- en arbeidsmarkt, de houdbaarheid van de verzorgingsstaat, over sociale cohesie en over potentieel terreur. Daarentegen onderstrepen anderen juist de morele plicht tot opvang en of de economische potentie van (hoogopgeleide) vluchtelingen.

Op zoek naar oplossingen

Momenteel wordt de politiek een tekort aan visie en regie verweten. Maar polarisatie ligt op de loer. Voor velen is het ‘Wir schaffen das’ van Angela Merkel een wel erg open uitnodiging voor (toekomstige) vluchtelingen, de grenzen helemaal dicht spreekt daarentegen niet direct van medemenselijkheid. Zijn er ook andere perspectieven die ons richting kunnen geven? Politiek geograaf Henk van Houtum roept op tot een omdenken. Hij zal een pleidooi houden voor het reguleren van vrijere arbeidsmigratie en het naleven van de mensenrechten door de EU ten aanzien van vluchtelingen. Juriste Conny Rijken gaat in een reactie onder andere na hoe de oplossing van ‘opvang in de regio’ genuanceerd moet worden. Sprekers gaan ten slotte in gesprek met elkaar en het publiek.Presentatie is in handen van Nathan de Groot.

Dit Hartslagcafé wordt georganiseerd door Academic Forum i.s.m. studievereniging voor sociologie Versot. 

Wanneer: 22 oktober 2015 20:00

Einddatum: 22 oktober 2015 22:15