Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Warandelezing 2016: Naar een beter voedselsysteem *

Nooit meer honger. Dat had Sicco Mansholt voor ogen toen hij na de Tweede Wereldoorlog de voedselvoorziening herstelde en zich met grote gedrevenheid inzette voor de modernisering van de landbouw. De schaalvergroting die daarvan het gevolg is geweest heeft weliswaar gezorgd voor voedselzekerheid in Europa, maar heeft wereldwijd veel negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu. De vraag naar alternatieven wordt daarom steeds nijpender……….

Programmainformatie
Datum Dinsdag 15 november 2016
Tijd 19:30-21:00 uur (19:00 ontvangst; 21:00 borrel)
Locatie DZ 1, Dante Building, Tilburg University
Toegang Vrije toegang
Sprekers Louise Vet, hoogleraar Wageningen Universiteit en directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Co-referent: Wouter van Eck, voorzitter stichting Voedselbosbouw en eigenaar/ontwerper van Voedselbos Ketelbroek/.
Organisatie Academic Forum
Contactpersoon Luc Jeurissen
*Certificaat Deze activiteit kan meetellen voor het certificaat Academic Forum

Agro-ecologie: een nieuwe manier van voedselproductie

Er is een brede beweging in de samenleving ontstaan die actief op zoek is naar nieuwe manieren van voedselproductie: van lokale samentuinen via biologische landbouw tot precisielandbouw.

Een systematisch doordacht en duurzaam alternatief voor ons huidige landbouwsysteem is agro-ecologie. Agro-ecologie wil de balans in de landbouw herstellen door uit te gaan van natuurlijke processen en door kringlopen te sluiten. Daarmee wordt veel milieuvervuilende input voor de huidige landbouw overbodig.

Maar hoe werkt agro-ecologische landbouw precies, hoe haalbaar is het om over te schakelen en stelt het ons uiteindelijk ook in staat om de wereld te voeden? Daarover gaat de Warandelezing 2016 die wordt uitgesproken door Louise Vet.  Vervolgens zal Wouter van Eck van ons meenemen in een praktische toepassing van agro-ecologie: voedselbossen.

 TEDxAmsterdam - Louise Vet: 'De Nieuwe wereld wordt beter.


Wanneer: 15 november 2016 19:30

Einddatum: 15 november 2016 21:00