Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Autonomie in de Kunsten *

Wat drijft een kunstenaar? Waartoe verhoudt hij of zij zich? In dit dubbelprogramma wordt een frisse blik geworpen op de betekenissen en dilemma’s van autonomie & engagement in de kunsten. Op de eerste avond gaat schrijfster Evelien Vos in gesprek met cultuurwetenschapper Arnold Heumakers over Autonomie. Daarnaast is er podiumkunst met het ensemble VONK en een panelgesprek met kunstenaars Aart Strootman, Peerke Malschaert en curator Steven ten Thije.

Programmainformatie
Datum 12 oktober 2016
Aanvang 20.00- 22.15 uur, inloop 19.30 uur
Locatie Theater De NWE Vorst, Willem-II straat 49, Tilburg
Toegang Standaard € 16 / studenten € 5 (op vertoon studentenkaart). Kaarten bestellen via Nwe Vorst - Autonomie & Engagement
Sprekers Met cultuurwetenschapper Arnold Heumakers (UvA), muzikant Aart Strootman, theatermaakster Peerke Malschaert, onderzoek curator Steven ten Thije en muziektheater uitgevoerd door het ensemble VONK. Presentatie is in handen van schrijfster Evelien Vos.
Organisatie Podium voor onalledaagse kamermuziek De Link en Academic Forum. M.m.v. studieverenigingen Animo en Sapientia Ludenda.
Contact Has Klerx
*Certificaat Deze activiteit kan meetellen voor het certificaat Academic Forum

Wat drijft een kunstenaar?

Wat drijft een kunstenaar? Waartoe verhoudt hij of zij zich? In een autonome benadering van zijn vak moet de beeldend, literair of podium- kunstenaar omgaan met de wetten van vorm en inhoud die binnen zijn kunstwereld gelden. Geëngageerde kunstenaars hopen toch vooral maatschappelijk een rol van betekenis te spelen. Autonomie en engagement sluiten elkaar niet uit, maar kunnen wel op spanning met elkaar staan. Dit uit zich bijvoorbeeld in discussies over geld, politiek en over wat kunst nou eigenlijk is. We putten uit de rijke ideeëngeschiedenis van de kunsten en gaan op zoek naar de drijfveren en de beoogde maatschappelijke rol van de jongste generatie professionele kunstenaars.

Dubbelprogramma Autonomie & Engagement

Op de scheidslijn van kunst en filosofie werpen we in dit dubbelprogramma een frisse blik op de betekenissen en dilemma’s van autonomie & engagement in de kunsten. Er zijn interviews met bekende cultuurwetenschappers, panelgesprekken met jonge kunstenaars en denkers, en er is uiteraard podiumkunst. Op beide avonden geeft het ensemble VONK een theatrale muziekvoorstelling dat inspiratie biedt voor het gesprek.

Autonomie - 12 oktober 2016 - Programma

  • Interview Lex Bohlmeijer (de Correspondent) met cultuurwetenschapper en criticus Arnold Heumakers (UvA, NRC), auteur van ‘de Esthetische Revolutie – hoe Verlichting en de Romantiek de Kunst uitvonden’.
  • Muziek/theatervoorstelling ‘Leading Textures’ van Aart Strootman & Peerke Malschaert uitgevoerd door VONK. Een performance waarin Fluxus centraal staat. Wat was de betekenis van deze ‘neo-dada’ stroming, resulterend in kunst voor en door iedereen, toen en wat is deze vandaag de dag?
  • Panelgesprek met Aart Strootman, Peerke Malschaert en Steven ten Thije.

Engagement - 15 februari 2017

Het tweede deel van de tweeluik Autonomie & Engagement vindt plaats op 15 februari 2017. Dan zal o.a. literatuurwetenschapper Odile Heynders (Tilburg University) spreken over Engagement.

Dit programma is een coproductie van podium voor onalledaagse kamermuziek De Link en Academic Forum (Tilburg University).

Wanneer: 12 oktober 2016 20:00

Einddatum: 12 oktober 2016 22:15