Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Cobbenhagen: Vader van de Tilburgse Universiteit

Martinus Cobbenhagen (1893-1954), priester en econoom, is onbetwist de grondlegger en ‘vader’ van wat nu Tilburg University is. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University, reflecteert op de (her)uitgave van de ‘Cobbenhagen Essays’. Een bijeenkomst in de reeks CobbenhagenAvonden door Studentenpastoraat Maranatha, dit keer in samenwerking met Academic Forum.

Programmainformatie
Datum 25 juni 2016
Aanvang 20:00 uur
Locatie Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg
Toegang De toegang is vrij, vrijwillige bijdrage is welkom.
Spreker Commissaris van de Koning Wim van de Donk reflecteert op de heruitgave van de ‘Cobbenhagen Essays’, geschriften voor en over de Tilburgse academie.
Contactpersoon Has Klerx

De idee van een Tilburgse universiteit

Martinus Cobbenhagen (1893-1954), priester en econoom, is onbetwist de grondlegger en ‘vader’ van wat nu Tilburg University is. Vanaf de oprichting van de ‘Rooms Katholieke Handelshoogeschool’ in 1927 tot zijn voortijdige dood in 1954 was hij niet alleen hoogleraar en verschillende keren rector, maar inspireerde hij het beginnende academische en gemeenschapsleven in Tilburg met frequente voordrachten en artikelen. Samen vormen deze teksten de ‘idee’ die Cobbenhagen had van een Tilburgse universiteit.

Meteen na de Tweede Wereldoorlog, toen het academische leven in belangrijke mate heruitgevonden moest worden, werden ze voor het eerst gebundeld uitgegeven, op slecht oorlogspapier, in een uitgave die reeds lang niet meer verkrijgbaar is.

Cobbenhagen Essays

Nu, 70 jaar later, zijn deze bijdragen – op enkele zeer tijdgebonden stukken na – opnieuw gepubliceerd onder de titel ‘Cobbenhagen Essays’: in de nieuwe spelling, met een notenapparaat, en, met het oog op de huidige samenstelling van de academische gemeenschap, met een Engelse vertaling.

Zo is Cobbenhagens visie opnieuw beschikbaar voor al degenen die de Tilburgse universiteit vandaag ter harte gaat. Want je kunt iets pas ontwikkelen en vernieuwen als je je eerst vereenzelvigd hebt met de oorspronkelijke idee ervan.

Wim van de Donk

Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, alumnus van en hoogleraar aan Tilburg University, en kenner en liefhebber van het werk van Cobbenhagen, reflecteert op de hernieuwde uitgave.

De ‘Cobbenhagen Essays’ zijn digitaal te raadplegen, op de avond zelf zijn gratis exemplaren beschikbaar.


De CobbenhagenAvonden zijn een initiatief van Tilburg University Chaplaincy en Studentenparochie Maranatha. Voor deze gelegenheid i.s.m. Academic Forum.Wanneer: 25 juni 2016 20:00

Einddatum: 25 juni 2016 22:15