Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Hartslagcafé: Het nieuwe Turkije

Turkije is permanent in het nieuws. Er spelen momenteel tal van ontregelende en tegenstrijdige ontwikkelingen. Toch is Turkije een stabiele en natuurlijke partner van Europa. Met een frisse blik stellen we de vraag centraal of het tijd is om nieuw leven te blazen in een EU-lidmaatschap van Turkije.

Programmainformatie
Datum 9 maart 2016
Aanvang 20.00- 22.15 uur, inloop 19.30 uur
Locatie Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg
Toegang 3 euro, studenten gratis op vertoon van studentenkaart. Kaarten te koop via Paradox, studenten kunnen reserveren door een mailtje te sturen naar bartho@paradoxtilburg.nl
Sprekers Met cultuurhistoricus Thomas von der Dunk, arabist Jan Jaap de Ruiter, en politicoloog Erdogan Aykaç.
Contactpersoon Has Klerx

De cruciale ligging tussen Europa en het Midden-Oosten brengt vele spanningen met zich mee. Op dit moment vangt Turkije circa twee miljoen vluchtelingen op, in steden en in opvangkampen wachten zij op toekomstperspectief. De Europese Unie wil niet nog veel meer vluchtelingen opvangen, maar kan dit niet zonder Turkije de helpende hand toe te steken. Turkije ziet in de ontstane situatie mogelijkheden om nieuwe stappen te zetten richting lidmaatschap van de Europese Unie.

Tegelijkertijd bindt Turkije de strijd aan met ISIS enerzijds, maar ook met de PKK en andere Koerdische milities anderzijds. Met Rusland is de relatie niet best en van oudsher is er een natuurlijke spanning met Griekenland. De stabiliteit van het land brengt met zich mee dat er een zekere behoefte heerst aan een sterke leider. President Erdoğan tracht de teugels stevig in handen te houden, met gevolgen die in de EU niet met erg veel enthousiasme worden bezien. Toch is Turkije een democratie, en zou het tot tevredenheid van het Westen als voorbeeld kunnen dienen voor islamitische landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Het politieke spel tussen Turkije en de EU en in Turkije zelf is bijzonder complex en is tekenend voor de structurele spanningen die er heersen. Met culturele, religieuze, geopolitieke, economische, sociale en historische dimensies gaat het Hartslagcafé op onderzoek uit naar het Nieuwe Turkije!

Met cultuurhistoricus Thomas von der Dunk, arabist Jan Jaap de Ruiter, en politicoloog Erdogan Aykaç.

Dit Hartslagcafé is een initiatief van Academic Forum van Tilburg University. Voor deze editie wordt samengewerkt met The Netherlands-Turkey Friendship Foundation.


Wanneer: 09 maart 2016 20:00

Einddatum: 09 maart 2016 22:15