Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Hartslagcafé: Vrijheid en Democratie

Welke spanning bestaat er tussen democratie en recht, en tussen vrijheid en gelijkheid? En hoe verhoudt de nationale rechtstaat zich tot het internationaal recht en de universele mensenrechten? Filosoof Paul Cobben gaat in het Hartslagcafé hierover in gesprek met jurist Ernst Hirsch Ballin. Deze avond is de eerste van een filosofisch drieluik over ‘Mensbeeld & Rechtstaat’.

Programmainformatie
Datum 11 februari 2016
Aanvang 20.00- 22.15 uur, inloop 19.30 uur
Locatie Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg
Toegang 3 euro, studenten gratis op vertoon van studentenkaart. Kaarten te koop via Paradox, studenten kunnen reserveren door een mailtje te sturen naar bartho@paradoxtilburg.nl
Sprekers Tilburgs filosoof Paul Cobben heeft als gast Ernst Hirsch Ballin uitgenodigd, oud-minister van justitie en hoogleraar mensenrechten in Tilburg en Amsterdam. De presentatie is in handen van filosoof Arthur Kok.
Contactpersoon Has Klerx

Academic Forum heeft de Tilburgse filosoof Paul Cobben een carte blanche aangeboden. Cobben, die volgend jaar met emeritaat gaat, is zijn werkzame leven lang met de thema’s vrijheid en rechtstaat bezig geweest. In de setting van het Hartslagcafé vindt op 11 februari de eerste van drie avonden plaats (de volgende twee in Theater NWE Vorst). De carte blanche heeft geleid tot een drieluik over ‘Mensbeeld & Rechtstaat’.

Carte blanche Paul Cobben – 3 avonden ‘Mensbeeld & Rechtstaat’

Paul Cobben over de themakeuze voor de eerste avond: “Vrijheid en democratie zijn de grote filosofische thema’s van onze tijd. Ze hebben alles te maken met mensenrechten en menselijke waardigheid, met kosmopolitisme en een redelijke moraal. Hoewel deze universele waarden zich historisch in Europa hebben ontwikkeld, staan ze in het huidige Europa en ook in Nederland onder druk. Het opkomend populisme van o.a. Geert Wilders keert zich tegen deze waarden en hanteert een taal van wij-tegen-zij-denken en vijandbeelden. Niet alleen wat tot een andere cultuur behoort wordt gewantrouwd, maar ook kunstenaars en intellectuelen.”

De tweede avond focust op Kunst & Politiek: “Tijdens dit programma wil ik onder andere de film Mephisto (1981) laten zien. De film vertelt het verhaal van een succesvolle toneelspeler, die besluit tijdens het Naziregime te blijven doorspelen. Het hoofdpersonage is gebaseerd op de geniale Faust-acteur Gustaf Gründgens. De keuze voor deze film is deels persoonlijk, want behalve filosoof ben ik ook acteur en Faust van Goethe is één van mijn favoriete toneelstukken. Maar de met een Oscar bekroonde film stelt ook een belangrijke vraag: Mag een kunstenaar apolitiek blijven, als de wereld om hem heen, ook de kunst, vernietigd wordt door een fascistisch regime? Hoewel wellicht minder extreem, bestaat dit spanningsveld tussen kunst en recht vandaag nog steeds.”

Het derde en laatste avondprogramma is een filosofisch debat over Literatuur & Rechtstaat waarvoor Paul Cobben collega-filosoof Donald Loose heeft uitgenodigd: “Als filosoof ben ik mijn werkzame leven lang met deze thema’s [vrijheid en democratie] bezig geweest en toen ik door Academic Forum werd uitgenodigd, hierover een programma te ontwerpen, was ik verheugd. Ik koos voor een bijzondere invalshoek, namelijk toneel en literatuur. Ik ben ervan overtuigd dat kunst een belangrijke rol speelt in het tastbaar maken van wat menselijke waarde eigenlijk is. Grote literatuur gaat over grote menselijke thema’s. Interessant is dat de mensbeelden, die naar voren komen in de moderne literatuur, meestal in spanning staan met het mensbeeld dat hoort bij de vrije burger van de moderne rechtstaat. Ik bedoel, hoe autonoom is de mens volgens Kafka, Dostojevski of Musil?”

Paul Cobben (1951) is hoogleraar Geschiedenis van de Moderne en Hedendaagse Wijsbegeerte aan de Universiteit Tilburg. Cobben heeft een internationale reputatie als kenner van de ondoorgrondelijk geachte Duitse filosoof G.W.F. Hegel. Behalve filosoof is Cobben ook geregeld acteur in het theater. Onder zijn ‘gastcuratorschap’ organiseren Academic Forum en Sapientia Ludenda de komende tijd een drietal bijeenkomsten over mensbeelden in recht, filosofie en literatuur.

Carte blanche Paul Cobben – ‘Mensbeeld & Rechtstaat’

Deel I – 11 februari Paradox – Vrijheid & Democratie – Gesprek met jurist Ernst Hirsch Ballin

Deel II – 10 maart Theater NWE Vorst – Kunst & Politiek – Filmvertoning Mephisto (1981) en debat

Deel III – 31 maart Theater NWE Vorst – Literatuur & Rechtstaat – Gesprek met filosoof Donald Loose

Dit Hartslagcafé en de twee latere edities van Paul Cobbens Carte blanche worden georganiseerd door Academic Forum van Tilburg University in samenwerking met de studievereniging voor filosofie Sapientia Ludenda.


Wanneer: 11 februari 2016 20:00

Einddatum: 11 februari 2016 22:15