Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Visual Thinking Strategies: The thinking eye and the social brain *

Kritisch kijken, denken en goed beargumenteerd jouw visie bepleiten. Het zijn skills die je de rest van je leven kunt gebruiken. In vier Kritisch denken-workshops van Academic Forum over Visual Thinking Strategies (VTS) staan ze centraal en kun je ze oefenen. In deze eerste workshop van vier vertelt neuropsychologe Janneke van Leeuwen over haar promotie-onderzoek naar hoe visuele waarneming en sociaal gedrag in het brein aan elkaar gekoppeld zijn. (language: English)

Programmainformatie


Datum 20 maart, 26 april, 24 mei, 26 juni
Aanvang Zie hieronder bij 'Bijeenkomsten'
Locatie Zie hieronder bij 'Bijeenkomsten'
Deelname Gratis: aanmelden kan via het aanmeldformulier. Je kunt aan de hele training deelnemen, maar ook aan individuele bijeenkomsten afzonderlijk.
Sprekers Janneke van Leeuwen, Maria IJzermans, Hans van Dijk, Josette Jacobs
Contactpersoon Ingemarie Sam
Organisatie Academic Forum (Tilburg University) & VTS Nederland
*Certificaat Deze activiteit kan meetellen voor het Certificaat Academic Forum. Let op: de gehele training geldt als één bijeenkomst (voorwaarde is het volgen van minstens drie van de vier trainingssessies).


Lange tijd werd er gedacht dat in het brein persoonlijke gedachten en feitelijke informatie over de wereld van elkaar gescheiden zijn. Een groeiend ‘body of knowledge’ suggereert dat de netwerken in het brein die visuele en verbale informatie analyseren en opslaan, ook complex sociaal gedrag reguleren. Onze sociale identiteit beinvloedt dus de manier waarop we kijken en communiceren. Deze sociale netwerken in het brein zijn ook betrokken als we met kunst in aanraking komen. Dit wordt gebruikt in de op visuele kunst gebaseerde leermethode Visual Thinking Strategies (VTS). Via VTS ervaren mensen hoe hun persoonlijke ervaringen invloed hebben op de manier waarop ze complexe visuele informatie verwerken. Dit gebeurt in zorgvuldig begeleide groepsdiscussies. In deze workshop worden de activiteiten besproken van het sociale brein, die optreden als je aan een VTS sessie deelneemt. Bekeken wordt hoe VTS een plaats zou kunnen hebben in persoonsgericht onderwijs en therapie. De workshop is inclusief een VTS sessie.

Janneke van Leeuwen is beeldend kunstenaar en neuropsycholoog. Ze is VTS-trainer en doet op dit moment promotie-onderzoek aan het UCL Institute of Neurology in Londen, in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Waarom Visual Thinking Strategies? >>

Academic Forum van Tilburg University biedt VTS als eerste Nederlandse universiteit aan al haar studenten. Je leert:

 • Beter inleven in een ander, elkaars wereld instappen;
 • Argumenteren op basis van feitelijke bewijsvoering, met lef;
 • Verbanden zien en details onderscheiden in complexe informatie;
 • Speculatief denken en meerdere mogelijkheden zien;
 • Herzien of uitbreiden van mening op basis van argumenten;
 • Leren geduldiger te zijn, meer tijd nemen voor contemplatie en analyse, uitstellen van oordeel.

Bijeenkomsten voorjaar 2018 >>

Gepland staat een serie bijeenkomsten met steeds een focus op één van de wetenschapsgebieden psychologie, rechten, sociologie of filosofie. Je kunt aan de hele training deelnemen, maar ook aan individuele bijeenkomsten afzonderlijk.


 • VTS & your brain: The thinking eye and the social brain (English spoken)
  Janneke van Leeuwen, PHd (UCL Institute of Neurology, London)
  Tuesday 20 March, 12:45-14:30, Black Box (Esplanade Building)

 • VTS in de rechtszaal: het onderscheid tussen feiten en meningen bij het argumenteren (Nederlands)
  Maria IJzermans (universitair docent TLS)
  Donderdag 26 april, 14:45 – 16:30, Black Box (Esplanade Building)

 • Diversity and orange juice – How to look beyond stereotypes and to understand differences between people by looking closely (English spoken)
  Hans van Dijk (assistant professor TSB)
  Thursday 24 May, 10:45-12:30, WZ 104 (Warande Building)

 • VTS & Gadamer’s philosophy: ‘All scientists are frauds’ (English spoken)
  Josette Jacobs (assistant professor Wageningen University)
  Tuesday 26 June, 12:45-14:30, Black Box (Esplanade Building)

Hoe werkt VTS? >>

Met een kleine groep bekijk je een kunstwerk. Wat zie je? En wat ziet je buurman? De trainer zorgt ervoor dat iedereen de ruimte krijgt om de eigen visie en associaties te benoemen. Je kijkt zelf en door de ogen van de ander. Zo leer je dat je eigen visie er mag zijn, net als die van een ander. En dat we allemaal vanuit ons eigen brein naar kunst kijken. Dat doen we overigens niet alleen naar kunst, maar ook naar een patiënt, een rechtszaak of een bedrijf. Door nauwkeurig, rustig en samen te kijken, zie je meer.


Wetenschappelijk onderzoek >>

Het programma loopt al meer dan 25 jaar in de Verenigde Staten en is daar uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Momenteel maken zestig medische opleidingen in de VS er gebruik van. Het is verplichte kost voor Yale- en Harvard studenten. Ook in Ierland is het programma geïntroduceerd om geneeskundestudenten te leren observeren en diagnosticeren.


Meer over VTS >>

Visual Thinking Strategies is in de jaren ‘90 ontwikkeld door Philip Yenawine, destijds hoofd educatie van het MOMA in New York, en Abigail Housen, cognitief psycholoog en onderzoeker aan de universiteit van Harvard. De aanleiding was de constatering dat bezoekers van het museum zich uitstekend vermaakten maar vrijwel niets onthielden van wat ze te horen hadden gekregen tijdens een rondleiding. De innovatieve methodiek die Housen had ontwikkeld voor het meten van esthetische ontwikkeling en de vertaling daarvan naar educatie vormt de basis van VTS. De afgelopen tien jaar is de methodiek verder verfijnd door onderzoek en praktijkervaring. In de VS wordt VTS al jarenlang met succes toegepast op veel scholen, universiteiten en in musea. Ook in Nederland werken inmiddels al enkele scholen met VTS. Beeldende kunst wordt in Nederland sinds anderhalf jaar ook gebruikt in een methode voor het verbeteren van analyseren en diagnosticeren, als onderdeel van de opleidingen Geneeskunde bij onder meer Erasmus MC en Radboud.Deze training is een initiatief van Academic Forum (Tilburg University).Wanneer: 20 maart 2018 12:45

Einddatum: 20 maart 2018 14:30