Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

St. Olof Symposium: Belofte maakt Schuld - Verkiezingssymposium

Moet een politicus zich altijd aan z'n woord houden? Of ben je misschien juist een goede politicus als je - naar aanleiding van veranderde, actuele omstandigheden - je beloften uit het verleden verbreekt? Tijdens dit symposium maandag 7 maart spreken politiek redacteur voor de NRC Thijs Niemantsverdriet en diverse politici over hoe verkiezingsbeloftes werken in de praktijk.

Programmainformatie
Datum 7 maart 2016
Aanvang 15.00 uur
Locatie Aula, Tilburg University
Toegang Gratis. Aanmelden is niet nodig, op tijd komen wel.
Sprekers Spreker 1: Thijs Niemantsverdriet (politiek redacteur NRC); Spreker 2: Mariken van der Velden (promovenda UvA). Politici: Tiny Kox (senator SP), Mohammed Mohandis (Tweede Kamerlid PvdA), Martijn van Helvert (Tweede Kamerlid CDA) Helmi Huijbregts-Schiedon (senator VVD). Rick Van der Kleij als moderator.
Organisatie Studentenvereniging St. Olof en Academic Forum
Contactpersoon Luc Jeurissen
Website Verkiezingssymposium 2016

Geloofwaardigheid en flexibiliteit

Pas geleden werd minister-president Mark Rutte door parlementariƫrs van links tot rechts aangevallen, omdat hij een belofte had verbroken. De Grieken, zo zei hij tijdens de verkiezingscampagnes, zouden nooit meer een cent uit Nederland krijgen. Maar zie: nieuwe omstandigheden dwongen Rutte zijn woord te verbreken en de verontwaardiging in Den Haag was groter dan ooit. De geloofwaardigheid van de hele politiek, zo jammerden de politici, zou door Rutte op het spel zijn gezet.

Je kunt ook denken dat je de minister-president toch niet kunt verwijten dat hij met betrekking tot een zeer gecompliceerd dossier (Griekenland) zoveel flexibiliteit tentoonspreidt dat hij terugkomt op een inderdaad wat stomme belofte? En dat al die politici die moord en brand schreeuwen over een onbetrouwbare premier zelf boter op hun hoofd hebben wat betreft het niet nakomen van beloften.

Bindend karakter

De belofte is een taaldaad. Wie haar uitspreekt, doet haar ook. Dat verleidt sommige mensen ertoe te denken dat de belofte een bindend karakter heeft. Maar met Machiavelli, zou je ook kunnen stellen dat de belofte voor een bestuurder een noodzaak is uit het verleden, maar dat ze oog in oog met de noodzaken van het heden altijd verbroken kan worden. Anders gezegd, als de aanleiding voor een belofte verdwijnt, dan verdwijnt ook de plicht haar te houden. Sterker nog, de politicus die zich koste wat kost houdt aan een belofte en geen oog heeft voor veranderende omstandigheden, deugt niet.

Verkiezingsbeloftes

Het symposium zal ingaan op de manier waarop verkiezingsbeloftes werken in de praktijk waarbij dit fenomeen vanuit een wetenschappelijke hoek zal worden belicht. Daarbij zal oog zijn voor het huidig politieke klimaat en zullen politici aan het woord komen om hun ervaringen en beweegredenen rondom het thema te delen.

Sprekers

Sprekers zijn:

  1. Thijs Niemantsverdriet , politiek redacteur NRC
  2. Mariken van der Velden, promovenda UvA

Politici:

  • Tiny Kox (senator SP)
  • Mohammed Mohandis (Tweede Kamerlid PvdA)
  • Martijn van Helvert (Tweede Kamerlid CDA),
  • Helmi Huijbregts-Schiedon (senator VVD)

Zie voor meer informatie, en voor meer achtergrondenden over de sprekers, de website Tilburgs Verkiezingssymposium 2016 en Facebook.

Wanneer: 07 maart 2016 15:00

Einddatum: 07 maart 2016 18:00