Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Domeinen

De activiteiten van Academic Forum zijn gebaseerd op vier domeinen:

Ethics of science

Academic Forum wil een plaats zijn waar de ethiek van de wetenschap wordt verdiept: reflectie op morele issues, waardenvraagstukken en ethische dilemma's binnen de wetenschap. Voedingsbodem voor dit domein is de christelijk-humanistische traditie van de Europese cultuur waarin Tilburg University geworteld is. Een belangrijke vraag hierbij vanuit de universitaire gemeenschap is: 'Wat bindt ons?' Ook wordt in bijeenkomsten nagedacht over zaken als de geschreven en ongeschreven regels van een wetenschapsgebied, over integriteit en wetenschap, over de waardering van de wetenschapper. Het traject 'Waarden in de Wetenschap' en de Rosepbijeenkomsten zijn dragers van dit domein.

Reflection on life

Academic Forum draagt bij aan de inzet van de universiteit om een leer- en werkomgeving te bieden waar mensen zich thuis voelen. Waar plek is voor reflectie en waar stil kan worden gestaan bij de grote persoonlijke levensvragen. Zo willen we studenten vormen tot mensen die weten wie ze zijn, waar ze voor staan en wat hen drijft. Want dat is wat de samenleving van aankomend young professionals vraagt. Iedereen die in de drukte van studie, werk en sociale contacten even een time-out zoekt voor zaken als relaties, familie, zingeving, passies of identiteit, nodigen we graag uit voor onze diverse bijeenkomsten op het snijvlak van wetenschap en de persoonlijke levensvragen.

Science & society

Academic Forum maakt via interdisciplinaire programma's, publicaties en mediamomenten kennis beschikbaar voor het brede publiek. Zo sluit ze aan bij de inzet van Tilburg University om een brug te slaan naar de samenleving en om kennis te valoriseren. Met onze programma's willen we actuele maatschappelijke thema's en vragen duiden en er antwoord op geven. In de afgelopen jaren hebben we de nodige expertise en een uitgebreid netwerk opgebouwd en nauwe samenwerkingscontacten gelegd, zowel binnen de universiteit (vaak met studie- en studentenverenigingen) als daarbuiten - in de stad en in de regio. Zo dragen we bijvoorbeeld bij aan Tilburg Studentenstad en zijn we (mede)organisator van de 'Dag van de filosofie' en het 'Hartslagcafé'.

Cultural diversity

Academic Forum stelt zich ook ten doel om de toenemende diversiteit op de universiteit in cultureel opzicht productief te maken. Dat doen we vanuit de overtuiging dat de ontmoeting met andere waarden, culturen en religies een cruciale rol speelt in academische vorming. Het productief maken doen we op allerlei manieren. Bijvoorbeeld via een Engelstalig nieuwsprogramma, met de Nachtuniversiteit en door betrokkenheid bij studiereizen van studenten. Door samenwerking met studenten met een niet-westerse achtergrond aan programma's met een cultureel divers karakter. Door het stimuleren, organiseren en ondersteunen van culturele en kunstzinnige activiteiten en uitingen op de campus. Door onze bijdrage aan cultureel-esthetische vorming. Door de organisatie van de wedstrijd voor de Campusdichter. En door het vormgeven van herdenkingsbijeenkomsten, zoals de jaarlijkse Holocaust Memorial Day.

Nieuwsgierig? Kijk dan in de agenda voor ons actuele programma-aanbod.