Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Dag van de rechten van de mens

Jaarlijks wijdt Tilburg University een programma aan de internationale 'Dag van de rechten van de mens'. Op deze wordt de 'Universele Verklaring van de Mensenrechten' gevierd, die op 10 december 1948 door de VN werd aanvaard.

Sprekers afgelopen jaren waren onder meer Pieter van Vollenhoven, Bert Koenders, Alex Brenninkmeijer, Corinne Dettmeijer, Peter Kooijmans, Patrick Cammaert, Ruud Lubbers, Philippe Kirsch en Eveline Herfkens

Human Rights Award

Ook wordt tijdens het programma de Max van der Stoel Human Rights Award uitgereikt voor beste proefschrift en beste masterscriptie met betrekking tot de mensenrechten. Max van der Stoel, overleden op 23 april 2011, was Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE en VN-rapporteur voor de naleving van de mensenrechten.

Academic Forum organiseert dit programma in samenwerking met de School of Human Rights Research en Tilburg Law School.