Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Veritasforum

Veel vragen, weinig antwoorden

Terwijl op de campus de wetenschap voortschrijdt in de onverzadigbare zoektocht naar kennis, blijven de belangrijkste existentiële vragen veelal onbeantwoord of worden soms zelfs als irrelevant beschouwd. Hoe worden we gelukkig? Waarom is er zoveel lijden, hoe kunnen we ermee omgaan? Kunnen we spreken over objectief 'goed' en 'kwaad'? We zijn 'druk' en ambitieus, maar waarom? Wat kan en wil ik voor de samenleving betekenen? Wat heeft wetenschap te zeggen over hoe we moeten leven?

Breed gesprek, breed publiek

Het Veritas-forum biedt tijdens publieksbijeenkomsten een plaats om een breed gesprek te voeren over thema's rond dergelijke vragen. Bezoekers kunnen zich zo een breder beeld vormen van kennis en wetenschap. Een beeld waarin ruimte ontstaat om te reflecteren op het op de juiste manier inzetten van de opgedane kennis. Het Veritasforum wordt altijd georganiseerd in samenwerking met verschillende studie- en studentenverenigingen, waarbij ook faculteiten en externe partijen aan kunnen schuiven. De symposia kennen een veelzijdig programma en bestaan uit onder andere gerenommeerde nationale en internationale sprekers, panel- en groepsdiscussies, interactieve sessies, drama en muziek.

Eerdere edities: over geluk en ambitie

Het eerste Veritas-forum Tilburg vond plaats in 2009 en had als thema 'LUCKY YOU! Geluk: levenskunst of materiële maat?' Tijdens deze bijeenkomst stond de vraag centraal wat geluk is en hoe geluk bepaald wordt. De sprekers - Femke Halsema, Lans Bovenberg, Henk Hak en Ad Vingerhoets - benaderden het thema vanuit verschillende perspectieven. Het thema in 2011 luidde: 'Survival of the Fastest. Druk & ambitieus! ... Maar waarom?' Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op het 'druk'-zijn in onze maatschappij. Wat doet dat met ons, is er ruimte voor verveling, wie bepaalt onze agenda en waar doen we het voor? Sprekers waren Agnes Jongerius, Cees Veerman en Marcel Zeelenberg. Beide edities konden rekenen op een volle aula en op bijdragen van diverse vertegenwoordigers van studentenverenigingen. In 2015 was het thema 'It's not fair'  met Mama Lambert uit Rwanda, en verder Anne-Marie de Brouwer, Theo de Wit, Riël Vermunt, en Rianne Letschert (moderator).

Zie ook: http://nl.veritas.org/ .