com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@80a3b2bc
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@4ddb8b41
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@6bb96e97
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@988ded6a
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@464db7b
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@681ec77d
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@c1987236

Brabant-Collectie

Alles in huis over de geschiedenis van Brabant
Ga grasduinen in de Brabant-Collectie
Ontdek heden en verleden van Brabant

Brabant-Collectie participeert in Google Bezem-project

De Brabant-Collectie haakt aan bij het digitaliseringsproject van de Koninklijke Bibliotheek en Google. Boeken van voor 1900 uit de collecties van de KB en de Universiteitsbibliotheken Amsterdam, Utrecht en Leiden zijn al door Google verwerkt. Er resteren nog circa 83.000 publicaties die aan de digitaliseringscriteria voldoen. Omdat in dit project de boeken van verschillende collecties “bij elkaar geveegd” worden, is de naam Google Bezem gekozen.

De Brabant-Collectie en de Universiteitsbibliotheek Tilburg leveren ieder ongeveer 4.500 publicaties ter digitalisering aan. Het project wordt geleid door de KB, die samen met Stichting PICA een groot deel van de kosten draagt. De volledige teksten worden beschikbaar gesteld via Delpher en Google Books.

Medio april 2018 gaat de eerste tranche boeken op transport, waarna nog 6 maandelijkse zendingen volgen. De eerste tranche komt in juli 2018 retour, de laatste in januari 2019. De geselecteerde werken zijn gedurende deze periode niet beschikbaar voor raadpleging.