Brabant-Collectie

Alles in huis over de geschiedenis van Brabant
Ga grasduinen in de Brabant-Collectie
Ontdek heden en verleden van Brabant

Fotocollectie Jan Bijnen

Jan Bijnen (1874-1959)

De fotocollectie van Jan Bijnen (1874-1959) - fotograaf, drukker en uitgever van prentbriefkaarten - bestaat uit zo'n 500 glasplaten, foto's en prentbriefkaarten, en is van groot historisch belang voor de Brabantse geschiedenis.

Oudste foto's

De glasplaten bevatten de originele fotografische opnamen die Bijnen in de eerste decennia van de vorige eeuw op allerlei plaatsen in Zuidoost Brabant (en daarbuiten) maakte. Vaak gaat het bij de kleinere plaatsen om de oudste foto's die ervan gemaakt zijn.

Duizenden prentbriefkaarten

De eerste jaren deed Bijnen alles zelf: fotograferen, drukken en uitgeven. Daarbij gebruikte hij firmanamen als 'Photogr. Kunsthandel J. Bijnen' en 'Prentbriefkaarthandel Veni, Vidi, Vici'. Later beperkte hij zich tot het maken van de foto's en liet hij de productie van de prentbriefkaarten over aan de wereldberoemde prentbriefkaartenfirma Dr. Trenkler & Co te Leipzig. De prentbriefkaarten verkocht hij in zijn eigen winkel in Waalre en via allerlei lokale afnemers. In de loop der jaren gingen er duizenden over de toonbank.

Gewild verzamelobject

Zo ontstond in huize Bijnen een prachtige verzameling fotografische opnamen inclusief de prentbriefkaarten die ervan gemaakt werden. Nu, 100 jaar later, vormt deze verzameling een unieke visuele bron voor de Brabantse geschiedenis begin 20ste eeuw.
De 'kaarten van Bijnen' zijn een gewild verzamelobject van heemkundigen en prentbriefkaartenverzamelaars.

Collectie veiligstellen

De familie heeft in mei 2008 besloten de fotocollectie van Jan Bijnen aan de Brabant-Collectie van Tilburg University te schenken. Zo wordt het duurzaam behoud en de publieke toegankelijkheid voor de toekomst gegarandeerd.

Beschikbaarstelling

Naar verwachting zal de Fotocollectie Jan Bijnen op termijn voor het publiek beschikbaar worden gesteld, o.a. via de Fotobank Jan Bijnen. U kunt een indruk krijgen van de prentbriefkaarten van Jan Bijnen de Databank Topografisch Historische Atlas (THA). Ook dit blogbericht over de collectieuitbreiding ansichten Jan Bijnen geeft u een idee.