Brabant-Collectie

Alles in huis over de geschiedenis van Brabant
Ga grasduinen in de Brabant-Collectie
Ontdek heden en verleden van Brabant

Profiel van de Brabant-Collectie

De zwaartepunten binnen de collectie liggen op het terrein van lokale geschiedenis, (kunst)geschiedenis, volkskunde, heemkunde, historische geografie, genealogie, heraldiek en archeologie. Naast cartografie is Brabantse fotografie een speerpunt in de Brabant-Collectie.

De Brabant-Collectie beheert o.a. een verzameling van:

Boeken

 • 35.000 boeken over Brabantse geschiedenis;
 • vele tienduizenden boeken over Nederlandse en algemene geschiedenis;

Kranten

Een verzameling oude en recente Brabantse kranten.

Tijdschriften

Abonnementen op bijna 300 tijdschriften waarvan circa 100 van Brabantse heemkundekringen en genealogische verenigingen.

Oude en bijzondere collecties

 • Oude drukken:
  • 20.000 oude drukken gedrukt vóór het jaar 1851 waaronder een een kerncollectie van 1.000 Brabantse drukken van vóór 1801;
  • meer dan 33.000 oude drukken van theologie.
 • Kostbare werken

 • Handschriften: 1.000 in totaal

  • 27 middeleeuwse handschriften en fragmenten;

  • 30 jonge handschriften en archivalia;

  • 2000 brieven.

 • Handschriften Theologie:
  • 176 handschriften (signatuur: TF HS), inclusief 31 middeleeuwse handschriften afkomstig van het Grootseminarie Haaren. Deze collectie telt daarnaast 56 middeleeuwse handschriftfragmenten (membra disjecta);
  • 81 handschriften  (signatuur: KTFK HS) afkomstig van de Kapucijnen te 's-Hertogenbosch. Hieronder bevinden zich enkele tientallen middeleeuwse handschriften.

 • Prenten en tekeningen:
  • 10.00 topografische afbeeldingen;
  • 4.000 historieprenten;
  • 3.500 afbeeldingen van het dagelijks leven;
  • 1.500 portretten.
 • Kaarten:
  • 1000 veelal unieke en bijzondere kaarten.

Fotocollecties

 • Collectie Jan Bijnen met 500 glasplaten, foto's en prentbriefkaarten;
 • Collectie Martien Coppens met een kerncollectie van 1632 vintage prints en een privé-archief met aantekeningen, correspondentie en een groot aantal werkfoto's;
 • Collectie Rees Diepen met een kerncollectie van 179 foto's.

Film en audio

 • Ongeveer 20 filmcollecties van particulieren, in beheer gegeven bij de Brabant-Collectie.
 • Raadpleegcollectie van ongeveer 40 cd’s en 350 dvd’s.