com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Interesse in het lab

DAF Technology Lab college oculus

Jaarlijks organiseren wij een aantal presentaties in en over het lab. Heeft u interesse in het lab en wilt u zien wat het lab voor u kan betekenen? Maak uw interesse dan via dit formulier aan ons kenbaar. Het lab wordt intensief gebruikt voor onderwijs en onderzoek. De mogelijkheden voor een oriënterend bezoek zijn daardoor beperkt.

Wilt u meer weten over het  DAF Technology Lab en een samenwerking met Tilburg University? Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar dtl@tilburguniversity.edu of te bellen: +31 (0)13 466 8147.


Max Louwerse

Prof. dr. Max Louwerse, hoogleraar Cognitieve Psychologie en Artificiële Intelligentie

Voorzitter Scientific Board DAF Technology Lab


DAF Technology Lab faciliteiten projectoren

8 Short Throw Projectors. High Speed Position Tracker

DAF Technology Lab faciliteiten occulus

1 Oculus Rift

DAF Technology Lab faciliteiten brillen

25 rechargeable radio frequency active 3D glasses

DAF Technology Lab faciliteiten tool

2 WorldViz Wireless 6DOF tracked hand-held wands for PPT X and E

DAF Technology Lab faciliteiten bril

2 WorldViz Wireless PPT Eyes mountable trackers for shutter

DAF Technology Lab faciliteiten experience room

WorldViz Architecture Interactive Software Platform

WorldViz High Performance Rendering PC for Projection System (includes NVIDIA Quadro + G-Sync

WorldViz Network Control Unit for "Flying-Classroom" projection system

Scalable Discplay Manager (SDM) software with EasyBlend Technology - custom 8 channel integration for "flying classroom setup".