Site informatie

Privacy disclaimer Tilburg University

Tilburg University hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die via de internetsite binnenkomen. De Wet bescherming persoonsgegevens verleent u rechten betreffende de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Hoe gaat Tilburg University om met uw gegevens?

De universiteit is niet geïnteresseerd in gegevens over de identiteit van de bezoekers van haar site. Alleen als u via deze website reageert, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om in te gaan op uw verzoek of vraag. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Uiteraard wordt de nodige aandacht besteed aan de beveiliging van de site. 

Betalingen via onze site

Overigens wijzen wij u er nadrukkelijk op dat betalingen via onze site allen verlopen via Ideal. Wij vragen dus nooit rechtstreeks naar uw bank- of creditcardgegevens.

Gebruik van cookies

Automatisch verzameld worden die gegevens, die informatie geven over de manier waarop onze site gevonden wordt, welke pagina's het meest in de belangstelling staan en de aantallen bezoekers, met als doel de site te verbeteren en globale statistieken te genereren. Hiertoe maakt de website van Tilburg University gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google').

Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website en cookies in uw browser te accepteren geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verwerking persoonsgegevens

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden aangewend worden. Uw persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Gebaseerd op artikel 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen gegevens echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd.

Verwijzingen naar andere websites

Vanaf onze website wordt u regelmatig verwezen naar andere sites. Hoewel deze sites met zorg geselecteerd zijn, draagt Tilburg University geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die organisaties omgaan met uw gegevens.

Vragen of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen over het bovenstaande heeft, kunt u contact met ons opnemen via website@tilburguniversity.edu.