Achtergrond bachelor en

Veelgestelde vragen

Wat is kenmerkend voor de opleiding Bedrijfseconomie?

Dat je het bedrijf van dichtbij analyseert en bestudeert. Je kijkt er intern naar maar ook hoe een bedrijf interacteert met de omgeving. Belangrijke onderwerpen die in de hele studie aan bod komen zijn: de kostprijsberekening, de winstbepaling, de financiering van investeringen, de marketing van de producten en het management van een bedrijf.

Wat is het verschil tussen de bachelors Bedrijfseconomie en Economie en Bedrijfseconomie?

  • Bij Bedrijfseconomie ligt de focus op de vier pijlers van een bedrijf: accounting, financiering, management en marketing. Je bestudeert vooral vraagstukken rondom het reilen en zeilen van ondernemingen, hun omgeving, en de invloed die deze twee op elkaar hebben. Na een brede basis specialiseer je je in het derde jaar in een van genoemde pijlers, waarna je de keuze hebt uit verschillende aansluitende masters.
  • Bij Economie en Bedrijfseconomie analyseer je bedrijfskundige of maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van een onderneming, de overheid én vanuit de markt als geheel. Datavakken helpen je bij die analyse. Na een brede basis in het eerste jaar, kies je vanaf het tweede jaar de richting die je het meest interessant vindt: financieel management, commercieel management óf algemene economie. Je kiest dus voor een bedrijfseconomische specialisatie of een meer algemene economische focus.

Opmerking: de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfseconomie en Fiscale Economie hebben een gezamenlijk eerste bachelorjaar (slechts één vak is anders). Na het eerste jaar is er de mogelijkheid om één van de andere twee bacheloropleidingen te gaan volgen.

Wat is het verschil tussen de bachelors Bedrijfseconomie en International Business Administration?

Het grootste verschil tussen deze twee bachelors is het feit dat je met International Business Administration (IBA) in een 'international classroom' studeert en de opleiding volledig in het Engels wordt gegeven. Daarnaast geldt voor IBA een selectieprocedure, gericht op het creëren van die internationale groep studenten. Voor Bedrijfseconomie geldt die selectieprocedure niet. Binnen Bedrijfseconomie krijg je ook Engelstalige colleges, maar de bacheloropleiding is in de eerste twee jaar overwegend in het Nederlands.

Welke toekomstperspectieven heb je na een studie Bedrijfseconomie?

Voor Bedrijfseconomie zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt goed. Veel van onze studenten volgen na hun bachelor een master. Na het afronden van hun master vinden ze gemiddeld binnen drie maanden een baan. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag als trainee, organisatieadviseur, projectmanager, accountant, financieel analist, logistiek manager of marketeer.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact