Achtergrond bachelor en

Wat kan ik met Bestuurskunde worden?

Als student Bestuurskunde heb je een gunstig toekomstperspectief. In het openbaar bestuur is veel behoefte aan afgestudeerden met kennis uit verschillende vakgebieden. Als afgestudeerde van Tilburg University pas je heel goed in dat plaatje, vanwege de brede basis die je meekrijgt op het gebied van recht, bestuur en beleid. Afgestudeerden van Tilburg Law School vinden gemiddeld binnen vier maanden een baan. Van de ondervraagden vindt 69 % vindt een baan op wo-niveau. (bron: Nationale Alumni Enquête 2016).

Specifieke vakken

Met een brede opleiding als Bestuurskunde kom je als afgestudeerde in allerlei verschillende beroepen terecht. Denk bijvoorbeeld aan functies als strategisch adviseur, beleidsmaker, manager, bestuurder, lobbyist. In het onderstaand overzicht vind je een aantal voorbeelden van organisaties waar onze afgestudeerden terecht zijn gekomen. Het overzicht is niet uitputtend: wie weet voeg jij hier in de toekomst nog een mooie werkplek aan toe.

BK-alumnus-Ron-van-der-Pennen

Alumnus Ron van der Pennen, Manager Strategie bij Amphia Ziekenhuis:

"De manier waarop ik bij Bestuurskunde leerde naar vraagstukken te kijken, deze te analyseren en de belangen van betrokken partijen daarin mee te wegen - dat is nu cruciaal in mijn werk binnen het ziekenhuis."

Overheid Ministeries, Algemene Rekenkamer, CBS,
AFM, Reclassering of de Nederlandse Zorgautoriteit
Lagere overhedenGemeenten, Provincies, Waterschappen
Semi-overheidPro-Rail, Kadaster, Immigratie- en Naturalisatie Dienst,
Lobby- en adviesorganisaties
PolitieNationaal, Regionaal of Lokaal
Openbaar Ministerie Arrondissementsparketten, Parket-Generaal
Adviesbureaus Arcadis/Heidemij, Origin; Pink Elephant,
Capgemini; Ernst & Young; BMC
Onderzoek Tilburg University; Erasmus Universiteit Rotterdam

Stage in je tweede jaar

Door middel van een stage kun je alvast even proeven aan de bestuurskundige praktijk. Student Özlen Yagmur vertelt over haar stage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij heeft veel geleerd bij deze publieke organisatie, maar om te bepalen wat zij later wilt gaan doen komt er nog wel een vervolgstage bij een private organisatie, zoals bijvoorbeeld een advieskantoor.

Aansluitende masteropleidingen

Voor de meeste beroepen zul je na je bachelor nog een masteropleiding moeten volgen. In Tilburg is er een aansluitende master Public Governance. Ook kun je ervoor kiezen om (een deel van) je master ergens anders te gaan volgen in Nederland of in het buitenland.

Alumni Bestuurskunde

Bezoek Tilburg University op LinkedIn.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact