Students working on their assignments

Het vakkenpakket van BSc Cognitive Science and Artifical Intelligence

Jaar 1

In het eerste jaar* van de bachelor volg je inleidende vakken als Basics of Artificial Intelligence, Language, Cognition & Computation en Fundamentals of Information Sciences. Ook training in academische vaardigheden neemt een belangrijke plaats in binnen de opleiding. In het eerste jaar volg je bijvoorbeeld de cursus Academic English en word je intensief begeleid bij het schrijven van je eerste academische teksten. Specifieke vaardigheden op het gebied van data-verwerking leer je in de cursussen Basic Programming en Data Visualization.

Jaar 2

In het tweede jaar* van de bachelor is er veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden: je volgt het vak Statistics, een cursus Philosophy of Science en doet onderzoekservaring op bij de cursus Research Workshop. Daarnaast volg je zes Cognitive Science and Artificial Intelligence-specialisatiecursussen, waaronder Cognitive Modeling, Games for Artificial Intelligence en Human-Computer Interaction.

Jaar 3

In het derde jaar* volg je de laatste specialisatiecursussen en vijf minorcursussen. Zo’n minor kun je gebruiken om je nog verder te specialiseren of juist om eens een aantal vakken te volgen uit een heel ander vakgebied, zoals neurocognitie of data science. Ben je reislustig? Dan kun je er ook voor kiezen binnen de minorruimte een semester in het buitenland te gaan studeren!

Je bacheloropleiding sluit je af met een bachelorscriptie. Hiermee laat je zien dat je weet hoe je een wetenschappelijk onderzoek opzet, hoe je onderzoeksdata analyseert en hoe je een goed onderzoekspaper schrijft. Een paar voorbeelden van scriptieonderwerpen waar studenten zich mee bezig hebben gehouden:

  • Big-data analyse van clickgedrag om advertenties te optimaliseren
  • Visualisatie van patronen in Twitterdata

* Programma onder voorbehoud – kleine wijzigingen zijn mogelijk