Achtergrond bachelor en

Educatieve minor: bachelordiploma én onderwijsbevoegdheid halen

Heb jij interesse in een baan in het onderwijs? Dan kun je met de educatieve minor een speciaal traject volgen dat je voorbereidt op de postmaster Universitaire Lerarenopleiding Nederlands. Kies je aan het begin van het tweede jaar voor dit traject, dan volg je in je bachelor zowel vakken op het gebied van taalbeheersing (uit de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen) als cultuur en literatuur (uit de bachelor Online Culture: Art, Media and Society). Binnen je educatieve minor volg je vakken als Algemene Didactiek en Vakdidactiek Nederlands. Ook doe je een oriëntatiestage op een middelbare school.

Verkort traject voor postmaster

In vergelijking met het reguliere traject is het programma iets zwaarder: zowel in het tweede als het derde jaar van de bachelor volg je één cursus (6 ECTS) meer dan andere bachelorstudenten. Maar het levert je ook meer op: na afronding van de educatieve minor heb je niet alleen een ‘gewoon’ bachelordiploma Communicatie- en Informatiewetenschappen, maar ook je tweedegraadsbevoegdheid als docent Nederlands. Bovendien kun je na afronding van je master verkort je eerstegraads bevoegdheid halen. De postmaster Universitaire Lerarenopleiding Nederlands doe je dan in een half jaar.

Studenten Vera en Julia aan het woord over de Universitaire Lerarenopleiding Nederlands

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact