Achtergrond bachelor en

Colleges voor excellente scholieren

Excellente studenten

Heeft u leerlingen die met gemak het vwo doorlopen en op zoek zijn naar een extra uitdaging? Als ze in 5 of 6 vwo zitten, kunnen ze gedurende een aantal maanden colleges van een compleet vak bij ons volgen. Het gekozen vak wordt getentamineerd en de scholier ontvangt hiervan een certificaat. Ze ontdekken op een leuke manier of de opleiding bij hen past en hebben al een stapje voor als ze starten met de opleiding. Vanaf collegejaar 2017-2018 is het ook mogelijk vakken in het Engels te volgen te midden van studenten uit heel de wereld. Een bijzondere ervaring!

Bekijk ons vakkenaanbod

Online colleges

Vanaf januari 2017 kunnen de colleges van Ontwikkelingsleer en Hebreeuws online worden gevolgd. De leerling kan de colleges volgen op momenten die passen in het schoolrooster en hij verliest geen tijd met reizen. Bij Ontwikkelingsleer moet de leerling voor enkele werkcolleges (maximaal 4) naar de campus komen. Ook de tentamens voor de online colleges worden op de campus afgenomen.

Aanmelden

We ontvangen de aanmeldingen voor het eerste semester (september tot en met december) graag vóór 15 juni en voor het tweede semester (januari tot en met juni) vóór 15 november.

Lees meer over de aanmeldprocedure

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact