Achtergrond bachelor en

Aanbod colleges voor excellente scholieren

De onderstaande vakken, weergegeven per faculteit, zijn voor in het collegejaar 2017-2018 toegankelijk voor vwo-leerlingen.

Bij de vakken met een afwijkende studiebelasting (minder dan 6 ECTS) staat het aantal studiepunten aangegeven. Dit geeft een indicatie van de studiebelasting die de leerlingen kunnen verwachten. 1 ECTS staat voor 28 uur.

Bekijk meer informatie over de jaarplanning, vakanties en tentamenweken.

Tilburg School of Economics and Management

Semester 1

(augustus 2017  t/m januari 2018)

 * Deze vakken zijn alleen toegankelijk voor scholieren uit 5 of 6 vwo die aan het einde van het schooljaar 2015-2016 gemiddeld een 7,5 of hoger op hun rapport staan.

Semester 2

(februari 2018 t/m juli 2018)

Heb je interesse in één van de andere eerstejaarsvakken? Neem dan contact op met mevrouw Van Soest via s.vansoest@tilburguniversity.edu

Tilburg Law School

Semester 1

(augustus 2017  t/m januari 2018)

* Voor dit vak geldt verplichte aanwezigheid, verplichte voorbereiding en een actieve deelname aan de colleges. De studenten mogen maximaal 20% van de colleges verzuimen, zonder dat zij daarvoor een extra assignment moeten maken. Komt de student boven die 20% uit, dan maakt het extra assignment onderdeel uit van het tentamen.

Semester 2

(februari 2018 t/m juli 2018)

Let op: de genoemde titels van de vakken zijn onder voorbehoud.

Tilburg School of Humanities

Semester 1

(augustus 2017  t/m januari 2018)

Blok 1 (september t/m oktober)

Blok 2 (november t/m december)

Semester 2

(februari 2018 t/m juli 2018)

* Deze vakken zijn onderdeel van de opleiding Liberal Arts and Sciences. Ben je na het volgen van een de vakken enthousiast over de opleiding en wil je je inschrijven? Houd er dan rekening mee dat je nog wel door de reguliere toelatingsprocedure moet.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Psychologie

Blok 1:

Blok 2:

Blok 3:

Blok 4:

Psychology

Blok 1:

Blok 2:

Blok 3:

Blok 4:

Sociologie

Blok 1:

International Sociology

Blok 1:

Personeel- en Organisatiewetenschappen

Blok 1:

Blok 2:

Blok 3:

Blok 4:

Global Management of Social Issues

Blok 1:

 * Deze cursus is alleen toegankelijk voor scholieren uit 5 of 6 vwo, die aan het einde van het schooljaar 2016-2017 een 7,5 of hoger op hun rapport staan voor Engels en Maatschappijleer.

Tilburg School of Catholic Theology

Data Science

Semester 1

Blok 1 (september t/m oktober)

Blok 2 (november t/m december)

Semester 2

Blok 3 (januari t/m maart)

Alle colleges voor dit vak vinden plaats in Eindhoven bij de TU/e.

Blok 4 (april t/m juni)

Data Science is een opleiding van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. Het kan zijn dat je zowel les in Tilburg als in Eindhoven hebt. Daarnaast geldt voor sommige vakken een aanwezigheidsplicht en bij sommige vakken is groepswerk een belangrijke factor.

*Voor Foundations of Computing en Data Mining is een goed niveau van wiskunde nodig. Om toegelaten te worden tot één van deze vakken moet je wiskunde B volgen en hiervoor gemiddeld minimaal een 7,5 staan.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact