Achtergrond bachelor en

Begeleiding colleges voor excellente scholieren

Zelfstandigheid

In principe gaan de leerlingen geheel zelfstandig aan de slag. Dit betekent dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het kopen van boeken en dictaten, inschrijven voor tentamens en het volgen van de colleges.

Begeleiding vanuit school

De contactpersoon van de vwo-school heeft minimaal één keer per maand contact met de leerling. Indien gewenst wordt de mentorstudent of contactpersoon bij de faculteit ingelicht en onderneemt deze verdere actie. Als een leerling wil stoppen met deelname aan het project, moet de contactpersoon van de school dit tijdig doorgeven, met een duidelijke opgaaf van reden.

Mentorstudenten

Per faculteit zijn er mentorstudenten aangesteld die de leerlingen begeleiden tijdens het volgen van de vakken. De mentorstudenten hebben aan het begin en tijdens de cursus contact met de leerlingen. De leerlingen kunnen met al hun vragen over de cursus en Tilburg University terecht bij deze mentorstudenten.

Contactpersonen faculteiten

Voor vragen kan de leerling ook altijd terecht bij de contactpersoon van de faculteit. De gegevens van deze contactpersoon krijgt de leerling bij de startbijeenkomst.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact