Achtergrond bachelor en

Informatie voor leerlingen

Studielast

Als een leerling besluit deel te nemen aan het project leidt dat tot extra studielast naast zijn reguliere vakken op de middelbare school. Bij iedere cursus staat het aantal ECTS (studiepunten) aangegeven. 6 ECTS staan gelijk aan één dag per week werk. De meeste vakken staan voor 6 ECTS, dit betekent dat een leerling voor het volgen van één vak, gemiddeld één dag per week kwijt is. Per te volgen college betekent dit, afhankelijk van de reistijd, dat de leerling ongeveer een dagdeel niet aanwezig kan zijn op school.

Inschrijven voor tentamens

Leerlingen moeten zelf in de gaten houden wanneer ze zich moet inschrijven voor tentamens. Dit gebeurt via internet. Het is belangrijk om op tijd in te schrijven, anders kan het zijn dat de leerling niet aan het tentamen kan deelnemen. De scholieren kunnen voor vragen altijd bij hun mentorstudent terecht.

Afsluitende toets

Aan het eind van de cursus nemen de leerlingen deel aan de afsluitende toets van de cursus. In de meeste gevallen betreft dit een schriftelijk tentamen. Als de toets met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de leerling een certificaat met daarop het resultaat. Dit certificaat wordt op de slotbijeenkomst in juni uitgereikt. De datum voor deze bijeenkomst wordt later bekend gemaakt. Deelnemen aan het project houdt in dat de leerling deelneemt aan de afsluitende toets, hier moet dus rekening mee worden gehouden in de planning.

Boeken

Leerlingen regelen zelf de boeken en dictaten voor een cursus en betalen deze ook zelf (tenzij er afspraken met school zijn). We raden leerlingen aan om de boeken pas na het eerste college aan te schaffen. Boeken zijn te koop bij de Studystore en dictaten kunnen besteld en opgehaald worden bij het dictatenmagazijn. Beide zijn op de campus te vinden. Meer informatie over de aanschaf van boeken kan verkregen worden via de mentorstudent.

Kosten

Tilburg University neemt de kosten van de cursus en de administratiekosten voor haar rekening (de gemiddelde prijs van een cursus is € 450 incl. administratiekosten). Kosten voor boeken zijn voor rekening van de school of voor de leerling zelf, dat is afhankelijk van de afspraken die met de school zijn gemaakt. De kosten van de boeken zijn afhankelijk van de geselecteerde cursus en kunnen variëren van € 10 tot € 150.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact