Achtergrond bachelor en

Selectie en inschrijving

Selectieprocedure

Uw middelbare school selecteert de leerlingen die in aanmerking komen voor het volgen van colleges. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij ook tentamen doen in dit vak. De leerling dient zeer zelfstandig en gemotiveerd te zijn om vakken aan een universiteit te volgen.

We maken in mei de cursussen bekend voor het 1e semester (september tot en met december) en in oktober voor het 2e semester (januari tot en met juni). De leerlingen hebben tot 15 juni respectievelijk 15 november de tijd om hun (voorlopige) keuze door te geven. Leerlingen worden pas definitief ingedeeld bij een cursus nadat het rooster van de leerling en de universiteit bekend zijn.

In augustus en december wordt er een startgesprek met de leerlingen ingepland waarbij een vertegenwoordiger van de faculteit en de mentorstudent aanwezig is.

Inschrijving

Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, moet direct bij aanmelding een contractformulier worden ingevuld met een kopie identiteitsbewijs toegevoegd. Zodra het rooster van de leerling en de universiteit bekend is wordt de inschrijving als definitief beschouwd en doorgestuurd naar onze Studentenadministratie. Zodra de inschrijving daar verwerkt is, ontvangt de leerling een gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres waarmee ze gebruik kunnen maken van de digitale leeromgeving van de universiteit. Daarnaast kunnen er boeken uit de universiteitsbibliotheek geleend worden. Houd er rekening mee dat roosters bij de universiteit vaak pas eind augustus bekend gemaakt worden en de inschrijving dus vaak pas kort voor de start van het collegejaar afgerond kan worden. Scholieren die een vak van de opleiding Data Science willen volgen moet ook ingeschreven worden bij TU/e in Eindhoven om daar ook toegang te hebben tot de digitale leeromgeving.

Regels

Indien een leerling door omstandigheden de colleges niet kan blijven volgen of niet kan deelnemen aan het tentamen, moet dit door de contactpersoon van de school zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de coördinator van dit project: Tonke van de Ven, (013) 466 2867, e-mail: vwocontacten@tilburguniversity.edu

Als blijkt dat een leerling zonder opgave van reden gestopt is met een bepaalde cursus, behouden wij ons het recht voor om de kosten van deze cursus op de leerling te verhalen. Vwo-leerlingen kunnen meerdere vakken volgen aan Tilburg University, maar mogen maximaal twee vakken aan één faculteit volgen.

Aanmelden voor 2017-2018?

Vul dan het aanmeldformulier (pdf) in en laat het ondertekenen door je ouder/verzorger en de contactpersoon bij jou op school. Daarnaast vragen we je ook om het contractformulier (pdf) in te vullen met bijgevoegd een kopie van je identiteitsbewijs (voor- en achterkant). Stuur het complete pakket per e-mail naar vwocontacten@tilburguniversity.edu.Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact