Achtergrond bachelor en

Vrijstellingen colleges op Tilburg University

Op het moment dat de leerling het vak met succes heeft afgerond, kan hij of zij vrijstelling krijgen voor het vak op het moment dat hij of zij aan Tilburg University komt studeren. Voorwaarde hiervoor is dat het onderwijsprogramma niet gewijzigd is en dat de cursus in dezelfde vorm wordt aangeboden. De leerling dient hiervoor zelf een vrijstellingsformulier in te vullen dat te verkrijgen is bij de onderwijsbalie van de faculteit waaraan hij of zij het vak heeft gevolgd. Als dit niet het geval is kan de leerling bij de faculteit een verzoek indienen om de cursus als extra vak mee te laten tellen in zijn of haar studieprogramma.

Invloed van vrijstelling op Bindend Studieadvies (BSA)

Wij hanteren voor alle opleidingen een Bindend Studieadvies.

  • Als een student alle eerstejaars vakken in het eerste studiejaar haalt, dan heeft hij of zij in een jaar 60 studiepunten (ECTS) behaald. De student krijgt dan vanzelfsprekend een positief studieadvies.
  • Wanneer de student niet alle vakken heeft gehaald na een jaar, maar wel 42* of meer studiepunten heeft, is er een positief studieadvies. 
  • Wanneer de student minder dan 42 studiepunten heeft behaald, wordt er een negatief studieadvies verleend. Dit advies is bindend en houdt in dat de student de opleiding niet mag voortzetten. De student kan zich bovendien gedurende drie jaar niet opnieuw voor de gekozen opleiding inschrijven.

De vakken die de student heeft gehaald voordat hij of zij daadwerkelijk aan onze Universiteit is gaan studeren, tellen niet mee voor het Bindend Studieadvies. Het gaat bij het Bindend Studieadvies enkel om de vakken die in dat jaar gehaald zijn.

*Let op: De norm (het aantal ECTS) voor het behalen van de BSA kan wijzigen. Controleer daarom altijd wat voor de uiteindelijk gekozen opleiding geldt.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact