Achtergrond bachelor en

Studiekeuzecheck: Matching bij Tilburg University

Wanneer 6 vwo-leerlingen kiezen voor een bacheloropleiding aan Tilburg University, krijgen ze met matching de kans om na te gaan of zij de juiste keuze maken. Onze matching is erop gericht de scholieren door zelfreflectie te laten bepalen of een studie aansluit bij wat zij willen en kunnen. Zo bieden de meeste opleidingen een online test aan die ze inzicht geeft in hoe ze scoren op competenties die belangrijk zijn voor de opleiding. Naast een test bieden vrijwel alle opleidingen een matchingsdag aan. Daar kunnen uw leerlingen een of meer colleges volgen en soms ook een opdracht uitvoeren om te ervaren hoe het er tijdens de opleiding aan toe gaat. Al onze opleidingen bieden uw leerlingen de mogelijkheid om hun vragen of twijfels te bespreken met bijvoorbeeld een docent van de opleiding of een studie- of studieloopbaanadviseur.

LET OP: Matching is geen selectie. Na afloop kan uw leerling zelf bepalen of de studie bij hem of haar past. Wel zal uw leerling na afloop van de matchingsactiviteiten een advies en soms een rapport ontvangen. Er zijn drie studies aan Tilburg University waar selectie geldt. Hier bepalen wij als universiteit of een leerling tot de opleiding wordt toegelaten. De drie studies zijn Economics, International Business Administration en Psychologie.

“Ik had al een vrij goed beeld van wat ik zou kunnen verwachten en die verwachting is uitgekomen. Deze dag heeft zeker bevestigd dat ik Rechtsgeleerdheid ga kiezen.”

- Deelnemer Matchingsbijeenkomst RechtsgeleerdheidAlle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact