Students working on campus

Vakkenpakket BSc Econometrie en Operationele Research

Jaar 1

In het eerste jaar krijg je:

  • Colleges in vier blokken van 7 weken: je kunt de meeste colleges zowel in het Nederlands als in het Engels volgen
  • Kernvakken in wiskunde en statistiek die zorgen voor een brede basis
  • Vakken over modelleren en de toepassing van wiskunde en statistiek bij economische en bedrijfsmatige problemen
  • Het Improving Society Lab EOR

Improving Society Lab EOR

In het Improving Society Lab EOR leer je hoe je theorie kunt toepassen op problemen die spelen in de samenleving. Je leert bijvoorbeeld hoe je lineaire optimalisatie gebruikt bij de voedseldistributie in de wereld. Dit project vindt plaats in samenwerking met het Wereld Voedselprogramma van de VN, dat opgesteld staat om honger te bestrijden. Daarbij werk je samen in een groep en presenteer je de resultaten. Het Lab geeft je óók zicht op je toekomstige carrièremogelijkheden.

Jaar 2

In het tweede jaar krijg je:

Jaar 3

In het derde jaar valt veel te kiezen:

  • Specialisatievakken: je kiest een reeks keuzevakken passend bij één van de drie richtingen: Econometrics and Mathematical Economics, Operations Research en Management Science of Quantative Finance and Actuarial Science
  • Een vrij keuzevak waarmee je je verder kunt verdiepen of verbreden
  • Op exchange naar het buitenland
  • In de reeksen Career Perspectives EOR krijg je de laatste trends te horen over toepassingen in bedrijven en organisaties. Je kunt kennismaken met interessante sprekers uit de praktijk, die je een goede oriëntatie op je toekomst bieden.
  • Voor goede studenten is het mogelijk om deel te nemen aan het programma Discourses on Europe of aan het Outreaching Honors Program

Alles wat je geleerd hebt, plus je vaardigheden mag je laten zien in je bachelor thesis. Je werkt in een groepje van drie studenten en je schrijft je eigen werk in samenhang met dat van je twee collegastudenten.