Achtergrond bachelor en

Inschrijven voor Economics

Hoe schrijf ik me in voor Economics?

Heb je een Nederlandse vooropleiding en wil je je aanmelden? Als je in september 2017 wilt starten met de opleiding, dan is de aanmeldprocedure anders dan voorgaande jaren. Een aantal belangrijke data:

 • Je kunt je vanaf 1 oktober 2016 tot 15 januari 2017 inschrijven via Studielink. Het is nu dus niet meer mogelijk om je nog in te schrijven voor deze opleiding!
 • Je moet je daarnaast vóór 15 februari 2017 aanmelden bij de universiteit. Heb je je al ingeschreven in Studielink, dan heb je nog tot 15 februari 2017 de tijd om je complete aanmelding bij de universiteit af te ronden.
 • Op 15 april 2017 krijg je van Studielink bericht of je bent toegelaten, of dat je op de wachtlijst staat.
 • Ben je toegelaten dan moet je uiterlijk 30 april 2017 je plaatsing accepteren, doe je dat niet dan vervalt je inschrijving.

Bekijk een handig overzicht van het stappenplan voor inschrijven voor de selectiestudie Economics. Doorloop daarna de stappen uit de inschrijfprocedure hieronder.

Heb je een buitenlandse vooropleiding? In onze aanmeldprocedure buitenlands diploma lees je meer over aanmelden in jouw specifieke situatie.

Stap 1: Bekijk de toelatingseisen

Nederlandse vooropleiding

Je kunt je aanmelden voor deze bachelor als je over een van de volgende diploma's beschikt:

 1. Een vwo-diploma vanaf 2010 met het profiel:
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A of B
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid

   Én minimaal een voldoende voor Wiskunde A of B op je 5 vwo-rapport.
 2. Een vwo-diploma tot en met 2009 met het profiel:
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij, met Economie 1 en Wiskunde A 1,2 of Wiskunde B
  • Natuur en Techniek, aangevuld met Economie 1
  • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Economie 1

   Én minimaal een voldoende voor Wiskunde A of B op je 5 vwo-rapport.
 3. Een vwo-diploma uit 1999 of eerder met Wiskunde A of B.

  Én minimaal een voldoende voor Wiskunde A of B op je 5 vwo-rapport.

 4. Een propedeusediploma van een hbo-instelling behaald in 1986 of later (met dezelfde pakketeisen als voor het vwo)

  Vanaf collegejaar 2015-2016 moet naast het bezit van de hbo-propedeuse aangetoond worden dat kennis van Wiskunde A of B op het niveau van VWO-eindexamen aanwezig is, bijvoorbeeld door het afleggen van een Staatsexamen, een certificaat aan het Boswell-Bèta instituut of het behalen van een tentamen bij de Centrale Commissies Voortentamen (Wiskunde).

 5. Een toelatingsexamen (colloquium doctum)

  Voor meer informatie over dit examen kun je terecht bij de Onderwijsbalie.

Buitenlandse vooropleiding

Je kunt je ook aanmelden voor deze bachelor als je over een van de volgende diploma's beschikt:

 1. Een International Baccalaureate (IB) diploma met Mathematics Standard Level of Mathematics Higher Level

  Beschik je over een IB-diploma met Engels en Mathematics Standard Level of Mathematics Higher Level, dan hoef je geen extra toetsen te maken.

 2. Een Europees Baccalaureate (EB) diploma, met wiskunde (3 hrs)

  Beschik je over een EB-diploma met Engels en Wiskunde (3 hrs), dan hoef je geen extra toetsen te maken.

 3. Een ander diploma van een middelbare school of highschool dat gelijkwaardig is aan het Nederlandse vwo-diploma, met Engels en wiskunde

  Waarvoor geldt dat je het examen met goed gevolg hebt afgelegd of af zult leggen. Bijvoorbeeld het Duitse Abitur, A + O levels (3 A-levels) met wiskunde of 4 Advanced Placement-vakken met AP Math/Science.

Wil je je inschrijven met een buitenlandse vooropleiding? Doorloop dan de aanmeldprocedure buitenlands diploma.

Stap 2: Schrijf je in via Studielink

Alle studenten in Nederland moeten zich inschrijven voor de studie van hun keuze bij Studielink. Voor deze selectieopleiding geldt de inschrijfdeadline van 15 januari 2017. Je kunt je nu dus niet meer aanmelden. Daarnaast moet je voor Economics ook een aanmelding doen bij de universiteit zelf. Dit kan tot en met 15 februari 2017. Zorg dus dat je deze hele pagina goed doorleest, en naast je registratie in Studielink óók een aanmelding voor Economics indient bij de universiteit! Je leest meer over de aanmelding bij de universiteit in stap 3.

Registratie bij Studielink

Voor deze selectiestudie geldt de inschrijfdeadline van 15 januari 2017. Je kunt je dus niet meer inschrijven in Studielink om deel te nemen aan de selectieprocedure. Dit betekent dat je voor komend studiejaar helaas niet meer in aanmerking kunt komen voor deze opleiding.

Bekijk het stappenplan voor uitleg over het inschrijfproces.

Heb je vragen over de inschrijfprocedure bij Studielink? Kijk dan in de VRAAGbaak van Studielink.

Stap 3: Aanmeldingsprocedure bij de universiteit (verplicht)

Voldoe je aan de toelatingseisen en heb je je al aangemeld in Studielink? Dan kun je je aanmelden bij de universiteit! Voor Economics gaat dit via ons online systeem, MySAS. Je kunt je aanmeldpakket gemakkelijk in MySAS uploaden. Op deze pagina wordt uitgelegd welke documenten een Nederlandse student moet uploaden.

Let daarbij ook op de deadline van 15 januari 2017 voor je inschrijving in Studielink (zie stap 2). Je hebt tot 15 februari 2017 de tijd om je verzoek in MySAS af te ronden. Alleen aanmelding die compleet zijn, worden beoordeeld.

Hoe meld je je aan via MySAS?

Je maakt een online account aan. Vervolgens ontvang je een e-mail met de vraag of je je account kunt activeren. Zodra je je account hebt geactiveerd, kun je starten met je aanmelding.

Zorg ervoor dat je aanmelding de volgende documenten bevat:

 1. Jouw cijferlijst van 5 vwo. Voor hbo-studenten: diploma en cijferlijst havo, de cijfers tot nu toe van je propedeuse en bewijs van voldoende kennis wiskunde (niveau VWO-eindexamen).
 2. Een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs (pagina met persoonsgegevens is voldoende).
 3. Je motivatie, die onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure (hierover lees je meer in stap 4).
 4. Je CV (hierover lees je ook meer in stap 4).

Stap 4: Doorloop de selectieprocedure (verplicht)

Bij Economics bepaalt een selectiecommissie of je tot de opleiding wordt toegelaten. Je kunt tot 15 februari 2017 je verzoek in MySAS afronden, mits je je voor 15 januari 2017 hebt aangemeld in Studielink. Het is nu dus niet meer mogelijk om deel te nemen aan de selectieprocedure als je je niet in Studielink hebt ingeschreven.

Wat vragen we van jou?

We vragen je om te motiveren waarom je Economics in Tilburg wilt studeren. Dit doe je in het Engels door middel van het beantwoorden van een aantal vragen waardoor wij een goede indruk krijgen van jouw motivatie en jouw capaciteiten.

 • Why did you make the choice to study Economics and why particularly at Tilburg University?
 • What makes you a suitable candidate for the program? (think about competences, contribution in class, extra curricular activities, relevant projects)
 • Describe one of your experiences in a global setting and include what you’ve learned from it.
 • What do you hope to learn/develop during the Economics program?

Je gebruikt voor de beantwoording een vast template, dat je vervolgens in MySAS uploadt. Let op, jouw motivatie mag niet langer zijn dan twee pagina’s.

Naast jouw motivatie vragen we je om een CV dat ons inzicht geeft in jouw extra-curriculaire activiteiten. Misschien heb je nog nooit eerder een CV opgesteld, dan hebben we een aantal handige tips en een voorbeeld voor je op een rij gezet.

De selectieprocedure

Na ontvangst van jouw aanmelding in MySAS zal de selectiecommissie deze beoordelen en beslissen welke plaats jij inneemt op de ranglijst van aanmelders. Hoe hoger jouw plaats (waarbij 1 de hoogste plaats is), hoe groter de kans is dat je een plaats zult krijgen in de opleiding. In 2017-2018 zullen er 120 plaatsen beschikbaar zijn. Ben je nummer 1 tot 120 op de ranglijst, dan ben je toegelaten en moet je alleen je plaatsing nog accepteren. Behoor je niet tot de eerste 120, dan betekent dit dat je op een wachtlijst staat.

De commissie weegt verschillende factoren mee om jouw plaats op de ranglijst te bepalen. Enerzijds kijkt zij hoe je gescoord hebt op voor de opleiding relevante vakken, zoals economie, wiskunde en Engels en wat je gemiddelde cijfer is op het vwo. Voor wiskunde is een voldoende op je 5 vwo-rapport een vereiste. Verder wordt geen minimumcijfer gehanteerd als vereiste, omdat wij niet op grond van alleen cijfers iemand willen uitsluiten. Motivatie speelt namelijk ook een belangrijke rol bij succes in de opleiding. 

Motivatie is daarom het andere aspect waar de selectiecommissie op beoordeelt: waarom wil je graag Economics studeren en waarom dan specifiek in Tilburg? Wat heb jij te bieden?

Bij de toelating tellen de beoordeling van jouw prestaties (op basis van jouw cijferlijst) en motivatie beiden voor 50% mee. De beoordeling van jouw CV wordt gebruikt ter ondersteuning.

Toegelaten? Accepteer je plaatsing

 • Op 15 april 2017 ontvang je een bericht van Studielink welke plaats je inneemt op de ranglijst en of je bent toegelaten. Behoor je tot nummer 1 tot 120 op de ranglijst, dan ben je toegelaten.
 • Je hebt vervolgens twee weken de tijd om je plaatsing te verzilveren. Het is belangrijk dat je uiterlijk 30 april 2017 je plaatsing bij Studielink accepteert. Doe je dat niet, dan wordt jouw plaats aan de volgende kandidaat op de wachtlijst gegeven.
 • Ben je op 15 april 2017 niet toegelaten, dan sta je op een wachtlijst.

Wat betekent je rangnummer?

Heb je een rangnummer dat hoger is dan 120 (dus niet 1 tot 120) , dan kom je op een wachtlijst. Kandidaten op de wachtlijst kunnen in volgorde van ranking later nog worden toegelaten. De kans bestaat dan dus dat er geen plaats voor je beschikbaar is. Je kunt je studiekeuze dan nog wijzigen en je bijvoorbeeld aanmelden voor Econometrie and Operationele Research of één van de drie economische opleidingen waarop matching van toepassing is Bedrijfseconomie, Economie en Bedrijfseconomie, en Fiscale Economie. In juli of augustus kun je dan nog deelnemen aan een matchingsdag van deze opleidingen.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over selectie? Of wil je meer weten over het verschil tussen selectie en matching? Bekijk dan meer informatie over matching of neem contact met ons op via studievoorlichting@tilburguniversity.edu of 013 – 466 2211.

Stap 5: Regel de betaling van je collegegeld

Medio juni ontvang je van onze Student Administration per e-mail uitleg over de verschillende wijzen waarop je je collegegeld kunt betalen. Dit bericht zal gestuurd worden naar het mailadres dat je via Studielink hebt doorgegeven.

Pas als je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, ben je officieel ingeschreven aan Tilburg University.

Heb je vragen over de betaling van het collegegeld? Leg ze dan voor aan onze Student Desk.

Stap 6: Bezoek de introductieactiviteiten

Algemene introductie

Er is een algemene introductie voor alle Nederlandse en buitenlandse studenten hoger onderwijs in Tilburg (dus ook voor HBO'ers): het Tilburg Orientation Program - de TOP-week - georganiseerd door het Tilburg Orientation Program (TOP).

Het doel van de TOP-week is een kennismaking met de stad, studie, verenigingen en medestudenten, zowel van je eigen opleiding als van andere opleidingen.

Je krijgt veel handige informatie, steekt een hoop op van de ervaringen van ouderejaars en het is nog leuk ook. Hier doe je vriendschappen op voor de rest van je leven.

Introductie opleiding (verplicht)

Daarnaast heeft de Tilburg School of Economics and Management een eigen introductie: de Studie Introductie Dag. Tijdens deze dag krijg je alle informatie die je nodig hebt om een goede start te maken. Deelname aan deze activiteit is verplicht.

Heb je vragen over de introductieactiviteiten? Neem dan contact op met de Student Desk.


Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact