Achtergrond bachelor en

Vakkenpakket Filosofie

In de bachelor Filosofie maak je kennis met alle disciplines binnen de filosofie, met veel aandacht voor ethiek en wetenschapsfilosofie. Uniek aan deze bachelor is verder de manier waarop je zelf richting geeft aan je toekomstige carrière. In het derde jaar kies je uit drie uitstroomprofielen: onderzoek, ondernemen of onderwijs – bij de laatste twee maakt een stage onderdeel uit van je studieprogramma.

Jaar 1

In het eerste jaar van de bachelor volg je basisvakken zoals ethiek, logica, metafysica en sociale en politieke filosofie.

Het trainen van je academische vaardigheden neemt een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Je leert primaire en secundaire literatuur lezen, analyseren en interpreteren, debatteren, presenteren en schrijven. We werken hierbij met doorlopende leerlijnen (‘blended learning’): bij veel cursussen ben je tegelijkertijd bezig met vakinhoud en het ontwikkelen van vaardigheden. In het Mentoraat worden bepaalde vaardigheden nog eens extra getraind. In het eerste jaar volg je daarnaast de cursus Academisch Nederlands, die gekoppeld is aan de cursus Filosofie van Cultuur. In deze cursus word je intensief begeleid bij het schrijven van je eerste academische teksten. 

Bekijk een fragment uit de collegereeks van het eerstejaarsvak Wetenschapsfilosofie.

Bekijk alle vakken uit jaar 1

Jaar 2

Het najaarssemester in het tweede jaar is opnieuw een mix van cursussen academische vaardigheden en basisvakken als Epistemologie en Taalfilosofie. In de cursus Kritiek van de Instrumentele Rede staat het begrip rationaliteit centraal. Je leest teksten van onder andere Nietzsche, Heidegger en Habermas – wat is hun kritiek op de dominantie van de instrumentele rationaliteit in onze moderne samenleving?

Het voorjaarssemester bestaat volledig uit keuzeruimte (‘minor’). In overleg met de studieadviseur bepaal je op welke manier jij dit semester gaat invullen: kies jij voor filosofische verdieping of juist een verbredend minorprogramma? De minor geeft je daarmee de mogelijkheid om je te onderscheiden – hoe bereid je je het beste voor op een bepaalde masteropleiding of eerste baan die jij interessant vindt?

Als je overweegt om na je bachelor Filosofie een master in een ander vakgebied te doen, kun je de minor gebruiken om bijvoorbeeld alvast een premaster Organisatiewetenschappen of Communicatie te volgen. Ben je reislustig? Dan is het voorjaarssemester hét moment om zonder studievertraging een half jaar in het buitenland te gaan studeren.

Bekijk alle vakken uit jaar 2

Jaar 3

In het derde jaar volg je de laatste kernvakken zoals Rechtsfilosofie en Analytische filosofie. Ook werk je aan je afstudeeronderzoek (scriptie), waarmee je laat zien dat je zelfstandig een onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. Het onderwerp kies je zelf – hier volgen zomaar een paar voorbeelden van scriptieonderwerpen waar studenten zich de afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden:

  • Ontmanteling van drugsproblematiek - De rol van vrijheid en veiligheid binnen de XTC-bestrijding van de politie
  • Imitatie bij pasgeborenen - Wat weet een baby over zichzelf en de ander?
  • Waarheidstheorieën - Een onderzoek naar de erkenningsfilosofie van Habermas
  • Canon in duplo - Canon voor filosofieonderwijs in eindexamenklassen HAVO en VWO volgens de onderwijsfilosofieën van Jean-Jacques Rousseau en John Dewey
  • Over mensverbetering - Een vergelijking van Francis Fukuyama en Michael Sandel aan de hand van De Cirkel van Dave Eggers

Uitstroomprofiel kiezen

In de bachelor Filosofie is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie. In het derde jaar zie je dat duidelijk terug in het programma als je een uitstroomprofiel kiest. Hiermee geef je zelf richting aan jouw toekomstige carrière als filosoof.

Welk uitstroomprofiel sluit het beste aan bij jouw interesses en ambities?

Ondernemen

Binnen dit profiel bereid je je voor op een functie binnen een profit of non-profit organisatie. In zo'n functie is het goed om bijvoorbeeld te weten hoe organisaties vormgeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of hoe je communicatie in organisaties kunt optimaliseren. Bij dit profiel loop je verplicht stage en rond je je opleiding af met een bachelorthesis die je voor (een thema van) jouw stageorganisatie schrijft. 

Bekijk alle vakken uit jaar 3 voor het uitstroomprofiel Ondernemen

Onderwijs

Binnen dit profiel bereid je je voor op een functie binnen de educatieve sector. Je kunt dan denken aan een baan als docent Filosofie in het middelbaar onderwijs, maar ook aan een functie bij een hbo-instelling of volksuniversiteit. Binnen dit profiel is een stage in het onderwijs verplicht en schrijf je je bachelorthesis voor je stageschool. Na je master kun je vervolgens met de Universitaire Lerarenopleiding in een half jaar je eerstegraads bevoegdheid als docent Filosofie halen.

Bekijk alle vakken uit jaar 3 voor het uitstroomprofiel Onderwijs

Onderzoek

Kies je voor dit profiel, dan word je deelgenoot gemaakt van de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op filosofisch gebied. Samenwerking met de toponderzoekers die wij op dit gebied hebben, hoort hier uiteraard bij. Bij dit profiel sluit je je opleiding af met een theoretisch onderzoek of een onderzoeksstage.

Bekijk alle vakken uit jaar 3 voor het uitstroomprofiel Onderzoek

Student Ilse Klaassen deed het uitstroomprofiel Ondernemen en liep stage bij hogeschool Saxion:

"Tijdens zo’n stage leer je jezelf echt profileren als filosofiestudent."


In de Online Studiegids vind je het programma voor studenten die in 2017/2018 zijn gestart – in 2018/2019 blijft het programma op hoofdlijnen hetzelfde, maar kleine wijzigingen zijn mogelijk.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact