Achtergrond bachelor en

Student Bram van den Einden

Filosofie student Bram van den Einden

Bram

Woont in Tilburg
Vooropleiding (profiel): VWO (E&M)

"Een vooroordeel over Filosofie is dat het een 'droge studie' is. In mijn ervaring is het juist het tegenovergestelde."


Bram's antwoorden op de volgende vragen:


Wist je als kind al wat je wilde worden?

Nee.

Terug naar boven

Was je studiekeuze een heel lang proces? Hoe ging dat bij jou, je had je diploma in de hand en toen…

Nadat ik mijn VWO diploma had behaald heb ik een eerst een tussenjaar genomen. Ik heb in dat jaar gewerkt en ben gaan reizen. Het jaar daarna ben ik begonnen aan de studie ‘Social Studies’ aan de Avans in Den Bosch. Voordat ik aan deze studie begon dacht ik er al aan om eigenlijk Filosofie te gaan studeren. In overleg met mijn ouders heb ik uiteindelijk toch gekozen voor Social Studies. Na drie maanden ben ik toch gestopt met deze studie. De stof wist mij niet genoeg te interesseren. Zodoende heb ik in feite twee tussenjaren gehad tussen het behalen van mijn VWO en de start aan de opleiding Filosofie. Eenmaal begonnen aan de opleiding filosofie wist ik meteen dat dit een studie voor mij was. Ik had op de middelbare school al filosofie gehad en wist dus (enigszins) wat ik moest verwachten. In het begin was het redelijk pittig (mede doordat ik bijna 2 jaar niet meer naar school was gegaan). Maar ik vond de studie dermate interessant dat ik er geen seconde meer aan heb gedacht om er mee te stoppen.

Terug naar boven

Hoe was de overstap van de veilige middelbare school naar de massale universiteit?

De uitspraak ‘massale universiteit’ gaat in mijn optiek niet op voor de studie Filosofie aan de UVT. De faculteit Humanities waaronder ook filosofie valt is niet groot. De studie zelf is ook zeker niet massaal. De klassen zijn klein en de meeste mede studenten leer je goed kennen. De overgang van middelbare school naar de studie is dus zeker geen grote stap. Wel wordt er wat meer zelfstandigheid van je verwacht maar ook dit kun je altijd met mede leerlingen ‘oplossen’. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken van studeren aan de universiteit merk ik juist dat in onze klas ontzettend veel samen wordt gedaan. Zo helpen we elkaar met samenvattingen, geven we ‘bijles’, hebben we een Facebook-groep, gaan we zo nu en dan samen op stap en worden er studiereizen georganiseerd. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is mijn ervaring van studeren op de Universiteit dus dat het juist wél een sociaal karakter heeft.

Terug naar boven

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit 3 studiejaren. In de eerste twee jaar volg je ongeveer 10 vakken per jaar. In het laatste jaar moet je een uitstroomprofiel kiezen (onderwijs, ondernemen, onderzoek) afhankelijk van je keuze volg je nog een aantal vakken in het eerste halfjaar. Het laatste halfjaar bestaat uit het schrijven van je scriptie.

Terug naar boven

Welke vakken heb je tot nog toe gevolgd?

Academic Dutch, Culture in society, Epistemology, Ethics, Focus: Canonical Work in Philosophy, History of ancient philosophy, History of medieval philosophy, History of Modern and Contemporary Phil., Humanities 1: Europe in the World, Humanities 2: The Story of Great Stories, Introduction to Philosophy, Kant's Moral Philosophy, Logic, Mentor group 2, Mentor group 3, Mentor group 4, Metaphysics, Philosophy of language, Political Philosophy, Sociale Filosofie, The Philosophy of Science, Kritiek van de Instrumentele Rede, Rechtsfilosofie.

Terug naar boven

Kun je een voorbeeld geven van een groepsopdracht die je erg aansprak?

Mijn voorbeeld gaat niet zozeer over een groepsopdracht maar over een casus die we hebben behandeld in de les bij Rechtsfilosofie. De casus ging over een groep mijnwerkers die opgesloten zaten in een grot en om te overleven een van de andere mijnwerkers hadden vermoord en opgegeten. Na de uitleg van deze casus werd er met de klas gediscussieerd over het feit of deze mijnwerkers schuldig waren aan moord en dus ook zo berecht moesten worden. Dit voorbeeld laat goed zien waar het in de studie filosofie mede om draait, als leerling wordt van je verwacht dat je actief meedenkt en goede argumenten voor je standpunt weet te formuleren. Na gediscussieerd te hebben over de casus bespraken we met de groep verschillende rechtsfilosofische posities die aan deze zaak gelinkt konden worden. Op deze manier leerden we dus verschillende filosofische posities en stromingen binnen de rechtsfilosofie. Als student leer je zo verschillende perspectieven en standpunten met betrekking op zaken als recht & moraal, recht & samenleving etc. De studie bestaat dus zeker ook uit dingen uit je hoofd leren (de standpunten etc.). Maar er wordt daarnaast ook van je verwacht dat je een persoonlijke keuze voor een bepaald standpunt goed weet te argumenteren.

Terug naar boven

Heb je al een idee wat je na je bachelor (en eventuele master) gaat doen?

Na mijn bachelor wil ik graag nog een bachelor doen aan de universiteit van Tilburg. Ik heb nog niet het gevoel dat ik uitgeleerd ben en merk dat ik nog erg veel plezier beleef aan studeren.

Terug naar boven

Kost je studie veel tijd of heb je ook nog tijd voor nevenactiviteiten?

De studie kost relatief gezien niet veel tijd. Ik heb tot nu toe nog bij elk rooster een roostervrijedag. Het aantal college-uren valt ook mee. Wel zit er redelijk veel tijd in het voorbereiden voor de tentamens. Ook het voorbereiden voor lessen kan wat uren kosten. Voor de studie Filosofie moet veel gelezen worden, het is belangrijk dat als je Filosofie wilt studeren je lezen een leuke bezigheid vindt. Elk college vereist zo toch zeker wel wat voorbereiding (voor de een meer dan de ander). Maar mede door het rustige rooster houd je naast het voorbereiden en de colleges zelf zeker tijd over. Ik heb een redelijk druk sociaal leven, sport drie keer per week en ga af en toe op stap en haal de studie met weinig stress of tijdsdruk.

Terug naar boven

Wat vind je van Tilburg als Studentenstad?

Ik ben zelf geboren in Tilburg en ken de stad dus goed. Ik heb altijd al geweten dat er veel voor de studenten te doen is. Zo zijn er veel actieve studentenverenigingen en heeft Tilburg een gezellig uitgaansleven. Wat ik daarentegen niet wist was dat de universiteit zo’n internationaal karakter had. Op de campus hoor je veel verschillende talen en zie je veel verschillende mensen. Dit internationale karakter van de universiteit heeft mij positief verrast. Dit gaat ook op voor Tilburg als Studentenstad. Met de opening van Talentsquare en een IESN café, zijn er voor de vele internationale studenten voorzieningen gekomen waardoor Tilburg als studentenstad een nog internationaler karakter krijgt.

Terug naar boven

Ken je bepaalde vooroordelen over Filosofie, Tilburg University of Tilburg die achteraf onterecht bleken?

Een vooroordeel dat ik wel vaker hoor over de studie Filosofie is dat het een ‘droge studie’ is, dat het niet actueel is of geen praktisch nut dient etc. Terwijl dit in mijn ervaring juist het tegenovergestelde is. Als ik kijk naar de onderwerpen die besproken en behandeld worden in de colleges merk ik juist dat het wel heel actueel is. Zo worden problemen die in de huidige samenleving aan de hand zijn (denk bijvoorbeeld aan asielproblematiek binnen Europa etc.) besproken en bediscussieerd. En wordt gekeken wat de verschillende standpunten over dit probleem zijn en wat de argumenten voor de verschillende standpunten zijn. De gedachte dat het geen praktisch nut dient of niet actueel is, is dus niet correct.

Terug naar boven

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact