Achtergrond bachelor en

Student Jeffrey Gerrits

FIL-student-Jeffrey-Gerrits

Jeffrey

"Ik koos voor Tilburg omdat ik voor mezelf uiteindelijk een actieve rol als filosoof zie in de maatschappij."


Van automonteur tot filosofiestudent

Ik heb niet de doorsnee route naar de universiteit bewandeld. Op mijn zestiende besloot ik dat studeren niets voor mij was en ben ik aan het werk gegaan als automonteur. Na acht jaar werken bij verschillende bedrijven kwam ik tot de conclusie dat ik mijn geluk niet had gevonden in het werkende leven. Via een colloquium doctum-procedure ben ik toen ingestroomd in de bachelor Filosofie. Een keuze waar ik geen spijt heb: ik kan nu al zeggen dat ik met het inslaan van dit pad mijn geluk gevonden heb.

Als filosoof actief in de maatschappij

Waarom ik voor Filosofie gekozen heb? Voor mij was de belangrijkste reden dat deze opleiding je stimuleert tot het onbeperkte gebruik van je verstand. Alles wat je altijd voor lief nam, moet je loslaten. Als je niet kan terugvallen op vanzelfsprekendheden, merk je dat je je opvattingen veel scherper moet beargumenteren. Van die argumentatievaardigheden die ik nu opdoe tijdens deze studie, heb ik in mijn verdere loopbaan ongetwijfeld nog veel profijt.

Ik heb gekozen voor Filosofie in Tilburg, omdat mijn doel met deze studie uiteindelijk is om als filosoof actief te zijn in de maatschappij. Waar kan ik dan beter studeren dan aan de universiteit die het motto 'Understanding society' draagt? In de vakken die ik volg wordt steeds een duidelijke link gelegd naar de maatschappij. Daarnaast zijn er verschillende extra-curriculaire programma's die je op weg kunnen helpen naar een maatschappelijke functie. Ikzelf volg bijvoorbeeld het Outreaching Honors Program, waarbij de nadruk ligt op ondernemerschap en leiderschap.

Twijfels over je studiekeuze?

Volg je interesse! In mijn eerste jaar heb ik een aantal keer studiekiezers begeleid tijdens meeloopdagen. Ze waren allemaal erg geïnteresseerd in Filosofie, maar ze maakten zich ook zorgen om het toekomstperspectief. Ik denk dat het belangrijkste is dat je filosofie heel leuk vindt en dat je gemotiveerd bent. Als je ergens plezier (of geluk?) uit haalt, dan ben je sowieso op de goede weg en komt het sowieso met dat toekomstperspectief ook zeker goed!

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact