Achtergrond bachelor en

Alumnus Mike van der Stap

FIL-alumnus-Mike-van-der-Stap

Mike, Collateral Manager bij ABN AMRO

"Vraagstukken met een open blik te lijf gaan, snel analyseren: daarbij heb ik zeker profijt van de analytische vaardigheden die ik bij Filosofie ontwikkeld heb."


Ik kwam voor het eerst met Filosofie in aanraking toen ik nog Beleid- en Organisatiewetenschappen studeerde. Binnen die opleiding volgde ik het vak ´Sociale Filosofie´. Kritisch denken zat er bij mij toen nog niet in, maar het vak sprak me enorm aan en deed me inzien dat de wereld toch niet zo vanzelfsprekend in elkaar zat als ik dacht. Dat smaakte naar meer: een jaar later ben ik overgestapt naar Filosofie.

Wat me van mijn studie Filosofie het meest bij is gebleven zijn de colleges waarin we het geruchtmakende proces van Lucia de B. analyseerden. Docent Monica Meijsing liet ons zien hoe krom deze bewijsvoering feitelijk was. Jaren later is Lucia de B. vrijgesproken mede op grond van de onhoudbaarheid van de bewijsvoering. De vrijspraak kwam overigens tot stand dankzij inspirerend en hard werk van een andere wetenschapsfilosoof: Ton Derksen. Zo zie je wat een filosoof met zijn werk teweeg kan brengen.

Van meerwaarde

Na mijn studie Filosofie ben ik het bankwezen gaan werken. Ik volgde een traineeship en leerde in korte tijd verschillende onderdelen van een grote financiële instelling kennen. In het begin merkte ik dat sommigen zo hun vraagtekens hadden: iemand die Filosofie heeft gestudeerd, is die wel geschikt voor een baan in de financiële wereld?

Het antwoord op deze vraag kan ik inmiddels - na enkele jaren werkervaring - wel geven: met Filosofie is een carrière in het bedrijfsleven niet alleen mogelijk, met Filosofie ben je zelfs écht in het voordeel.

Kijk, bij grote organisaties heerst vaak een cultuur van 'Do as the Romans do'. Dat is nu eenmaal inherent aan een groot bedrijf, dat daardoor steeds bureaucratischer gaat opereren. De kunst is om ook in zo'n bedrijf vraagstukken met een open blik te lijf te gaan. Om niet mee te gaan in de stroom van de heersende opinie. Om hardop de vraag stellen: 'Waarom doen we dit nu eigenlijk op deze manier?'

De juiste vragen weten te stellen

Tijdens mijn studie heb ik geleerd om op die manier te denken. Voor een organisatie zijn die autonome denkers van grote waarde: je hebt mensen nodig die zich niet houden aan conventies, die bewust afwijken van bepaalde gewoontes of opvattingen die leven binnen een afdeling.

Als je vragen stelt die anderen niet stellen, moet je vraagstukken ook snel kunnen analyseren (want tijd is geld, zeker bij een bank…), je moet met goede argumenten komen om je ideeën te onderbouwen. Daarbij merk ik echt dat ik profijt heb van de analytische vaardigheden die ik tijdens mijn studie ontwikkeld heb.

Last van een gebrek aan financiële kennis heb ik niet gehad. In de meeste gevallen ben je nu eenmaal bezig met het analyseren van vraagstukken waarvan je geen diepgaande kennis hebt, waarbij specifieke kennis minder relevant is. Wel is het belangrijk dat je financiële kennis snel op kan zuigen, en dat je flexibel en pragmatisch naar oplossingen kunt zoeken.

Hoewel het goed is om na te denken over je carrièreperspectief, zie ik een universitaire opleiding niet alleen als middel om een baan te vinden. Een opleiding zou je in eerste instantie moeten volgen om jezelf te ontwikkelen. Filosofie biedt je die mogelijkheid en stuurt je vervolgens de arbeidsmarkt op met een waaier aan vaardigheden en aan kennis op economisch, politiek en cultureel gebied.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact