Multiple students having a break

Waarom BA Filosofie in Tilburg?

Kies je voor Tilburg, dan krijg je excellent en persoonlijk, intensief onderwijs. Je volgt colleges in kleine groepen van gemiddeld tussen de 15 en 50 studenten. Die kleinschaligheid komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede: je hebt veel ruimte voor interactie. In colleges wordt ook actieve deelname van je verwacht. Je zult merken dat je binnen de relatief kleine faculteit makkelijk contact legt met de docenten en medestudenten.

Grenzen verleggen

Tijdens je studie krijg je als gemotiveerde student alle kansen om je maximaal te ontwikkelen. Als je dat wilt, kun je bijvoorbeeld zonder studievertraging een half jaar in het buitenland gaan studeren. Ook zijn er uitdagende excellentieprogramma's en heeft Filosofie een zeer actieve studievereniging Sapientia Ludenda waarbinnen je actief kunt worden.