Students working on their assignments

Vakkenpakket BSc Fiscale Economie

Jaar 1

In het eerste jaar krijg je algemene bedrijfseconomische vakken als Accounting, Investeren en Beleggen, Organisatie en Strategie, Marketing en het vak Fiscale Economie.

Accounting

Accounting is te verdelen in financial en management accounting. Je leert hier de kostprijs van een product berekening berekenen. De aandacht gaat verder uit naar onderdelen als afschrijvingen, grondstoffen, voorraden en winst. Het vak Investeren en Beleggen gaat dieper in op vormen van kapitaalverschaffing. Leen je als bedrijf bijvoorbeeld geld bij een bank of geef je aandelen uit?

Organisatie en Strategie

Bij het onderdeel Organisatie en Strategie kijk je hoe een onderneming het best georganiseerd kan worden. Hoe kunnen de taken die werknemers uitvoeren het beste worden gecoördineerd? Op welk vlak is er samenwerking mogelijk met andere bedrijven?

Marketing

Bij Marketing komen de consumenten en concurrenten aan de orde. Daarnaast bekijk je hoe je anders dan de concurrent kunt inspelen op de behoeften van consumenten met behulp van de marketing-mix. Met andere woorden: wat wil de consument en hoe kan deze verleid worden een product aan te schaffen?

Brede economische en fiscale basis

In het eerste jaar krijg je algemene bedrijfseconomische vakken als Financial Accounting, Investeren en Beleggen, Organisatie en Strategie en Marketing in Bedrijf. Ook krijg je het vak Fiscale Economie, waarin een casus de rode draad vormt in de colleges. Die casus draait om de start van een eigen bedrijf dat vervolgens uitgroeit tot een multinational. Je krijgt daarbij te maken met fiscale aspecten van de (startende) ondernemer (inkomstenbelasting, omzetbelasting, winstbelasting) en later van de multinational (belastingverdragen, belastingvlucht, belastingconcurrentie, betekenis van de Europese Unie).

Jaar 2 en jaar 3

In het tweede en derde jaar krijg je vakken* die in drie clusters zijn in te delen: economisch gerichte onderdelen, juridische niet-fiscale onderdelen en fiscale onderdelen. Bij de economische vakken moet je denken aan: Accounting, Balans, Resultatenrekening en administratieve processen en Openbare  Financiën. Bij de juridische niet-fiscale vakken gaat het bijvoorbeeld om Vermogensrecht en Staats- en Bestuursrecht.

Bij de fiscale vakken gaat het het om: Grondslagen Inkomstenbelasting, Grondslagen Vennootschapsbelasting, Formeel belastingrecht, Grondslagen Belastingheffing Ondernemingen, Omzetbelasting en Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht

In het derde jaar schrijf je je bachelorscriptie over een onderwerp dat je prikkelt en in overleg met de docent tot stand komt.