Multiple students having a break

Aansluitende masters LLB Global Law

Global Law geeft toegang tot de volgende masters van Tilburg Law School:

European Union Law

In het programma European Union Law wordt de interactie tussen nationaal, internationaal en Europees recht behandeld; de focus ligt hier op de vele manieren waarop de door internationale organisaties uitgevaardigde wetgeving van invloed is op juridische ontwikkelingen in nationale staten. Een verdieping is mogelijk in European Union Law of International Law and Human Rights.

International Law and Global Governance

Het Internationaal recht is verweven in politiek, economie en gemeenschappen als nooit tevoren. De master International Law and Global Governance beslaat de drie kerngebieden van het internationaal recht: (1) Internationaal recht en internationale betrekkingen; (2) mensenrechten en veiligheid; en (3) duurzaamheid en milieuwetgeving. Je kunt je specialisatie(s) afstemmen op je carrièredoelen.

International Business Law

In de master International Business Law word je gevraagd om de rol te spelen van een bedrijfsjurist die zich bezighoudt met internationale transacties. Zo leer je het recht toe te passen in de praktijk met een wisselwerking tussen economische, financiële en sociale krachten.

Victimology and Criminal Justice

In de masteropleiding Victimology and Criminal Justice bestuderen victimologen op basis van de door het recht, de psychologie, criminologie en andere sociale wetenschappen geboden inzichten, de gevolgen van een misdaad, van ongelukken of rampen voor het slachtoffer, met het ultieme doel om mensen bij te staan op de weg naar herstel.

Law & Technology

De master Law & Technology biedt je de brede en overstijgende kennis die nodig is om te reageren op de door nieuwe technologieën geboden mogelijkheden en risico's.

International Business Taxation / track International Business Tax Law

Als je de specialisatie International Business Taxation / track International Business Tax Law volgt, ben je door je inzicht in de relatie tussen fiscale en juridische overwegingen optimaal in staat om multinationals, organisaties en overheden te helpen bij het verbeteren van de besluitvormingsprocessen op het gebied van de internationale belastingheffing.

Rechtsgeleerdheid

De brede masteropleiding Rechtsgeleerdheid vormt de ideale voorbereiding op een carrière in de rechtspraktijk. Je kunt kiezen uit vijf accentprogramma’s: Strafrecht, Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, Recht en Duurzaamheid, Arbeidsrecht.

Labour Law and Employment Relations

De master Labour Law and Employment Relations combineert het internationale arbeidsrecht met Human Resources Studies en arbeidsmarktdynamiek. Hiermee kun je aan de slag bij multinationale bedrijven, waar je vanuit het arbeidsrecht en HRM bijdraagt aan het optimaal benutten en inzetten van internationaal opererende werknemers.

Public Governance

Tijdens de internationale master Public Governance leer je politieke, economische en rechtsstatelijke uitgangspunten combineren in innovatief publiek beleid. Je ontwikkelt en vernieuwt strategieën voor complexe besturingsvragen. Je smeedt coalities met bedrijven, burgers en organisaties en houdt rekening met vergaande digitalisering en globalisering.