Achtergrond bachelor en

Vakkenpakket Global Law

Global Law is een studie met een menging van rechtenvakken en vakken uit andere disciplines. We bieden dit brede curriculum aan omdat je op deze manier de vaardigheden ontwikkelt om samen te werken met experts uit verschillende, niet-juridische vakgebieden.

Waarin Global Law ook verschilt met andere juridische opleidingen, is de manier waarop we omgaan met recht. Op het eerste gezicht lijkt het curriculum misschien op een andere rechtenstudie. Echter, binnen deze vakken neemt Global Law een uniek, transnationaal perspectief aan. Je kijkt naar de verschillende rechtssystemen op de wereld, en niet alleen maar naar één systeem of alleen naar internationaal recht.

Op deze pagina kun je het curriculum van Global Law bekijken. Voor veel vakken kun je doorklikken naar de electronic study guide, waar je meer kunt lezen over de vakken. In September 2017 gaat er een nieuw curriculum van start. Daarom is nog niet voor alle vakken een vakomschrijving beschikbaar. Vanaf de zomer van 2017 is dit wel het geval.

Heb je interesse in de fast track? Het hangt af van wanneer jij met de fast track begint, wel curriculum op jou van toepassing is. Scroll helemaal naar onderen om hier meer over te lezen.

Jaar 1

In het eerste jaar maak je kennis met het recht door vakken als History of International Law en Tort Law. Het eerste jaar heeft ook een breed karakter: op die manier ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om straks samen te werken met experts die geen juridische achtergrond hebben. Voorbeelden van vakken die hier binnen horen zijn Business for Lawyers en  Linguistic and Argumentation Skills.

Semester 1 (september - januari)

  Totaal 24 ECTS

  Semester 2 (januari - juni)

   Totaal 36 ECTS


   Jaar 2

   Het tweede jaar bouwt verder op het eerste: je gaat dieper in op het recht in vakken zoals Public International Law en Criminal Law. Daarnaast volg je vakken uit niet-juridische disciplines, zoals Criminology and Criminal Justice en Law, Technology and Society.

   Semester 1 (september - januari)

   Totaal 30 ECTS

   Semester 2 (januari - juni)


   Jaar 3

   In het derde en laatste jaar van Global Law rond je je bachelor af. In het eerste semester kun je kiezen uit drie minoren: je kunt op exchange gaan, maar je kan er ook voor kiezen om in Tilburg te blijven. Hier op de campus kun je kiezen tussen de minor ‘Law and Business’ of de minor ‘Dutch Law’. De minor ‘Dutch Law’ volg je als je civiel effect wilt behalen, en zo de Nederlandse togaberoepen kan beoefenen. Let op: het is nodig om ook een Master rechtsgeleerdheid te volgen!

   De scriptie

   Je sluit je Global Law studie af met een eindwerkstuk: het bachelorwerkstuk. Je schrijft dit in groepsverband. Als bedrijfsjurist beantwoord je een vraag van een bedrijfsbestuur en voorzie je hen ook van advies. Doordat je het werkstuk voor een bedrijf schrijft, moet je verschillende disciplines betrekken in je werkstuk en dus ook meer informatie inwinnen. Vervolgens presenteer je het interdisciplinaire werkstuk als groep, waarbij je het bestuur van het bedrijf ervan moet overtuigen jouw advies op te volgen.

   Semester 1 (september - januari)

   Optie 1: Minor Global Law and Business

   Optie 2: Exchange semester

   • 30 ECTS of legal courses at an approved partner university

   Optie 3: Minor in Dutch Law

   Totaal 36 ECTS

   Semester 2 (januari - juni)

   Totaal 24 ECTS


   Fast track

   Als je al een academische bachelor hebt behaald in een andere discipline, kun je je aanmelden voor de fast track. Fast track kandidaten krijgen vrijstelling voor 60 ECTS van Global Law op basis van hun bestaande kennis en vaardigheden uit hun Bachelor. Of je toegelaten kan worden tot de fast track wordt bepaald door een selectiecommissie.

   In het bestaande curriculum krijgen de fast track kandidaten vrijstelling voor jaar 1 van Global Law, en starten zij dus het programma in jaar 2. Fast track kandidaten die in September 2017 starten met de studie volgen dit bestaande curriculum.

   Het curriculum van Global Law is vernieuwd. Voor fast track kandidaten start het nieuwe curriculum in September 2018. Binnen het nieuwe curriculum volgen fast track kandidaten een deel van de Global Law vakken, in totaal 120 ECTS aan studielast, verspreid over twee jaar. Je vindt het nieuwe curriculum hierboven: vakken binnen het nieuwe curriculum die onderdeel uit maken van de fast track zijn gemarkeerd met een *.

   Je kunt het bestaande curriculum, wat van toepassing is op de fast track instroom van September 2017, hier vinden:

   Alle bacheloropleidingen

   Informatie voor scholen

   Inschrijven en aanmelden

   Contact