Achtergrond bachelor en

Waarom Global Management of Social Issues in Tilburg?

Ben je gefascineerd door complexe sociale vraagstukken en serieuze uitdagingen op wereldniveau? Ben jij geinteresseerd in onderwerpen die uiteenlopen van klimaatverandering tot huiselijk geweld en van vergrijzing van de beroepsbevolking tot armoedebestrijding? Zou je graag meer willen weten over het stimuleren van duurzaamheid in waardeketens of over het omgaan met veranderingen in gezondheidszorgsystemen?

Tijdens de internationale sociaalwetenschappelijke opleiding Global Management of Social Issues leer je dat oplossingen voor dergelijke complexe problemen en uitdagingen niet gemakkelijk te vinden zijn en zeker niet binnen één specialisme. Integendeel: verschillende organisaties en teams moeten juist doelgericht samenwerken om tot een oplossing te komen. Daarom combineert deze opleiding inzichten uit diverse vakgebieden binnen de sociale wetenschappen, zoals personeel- en organisatiewetenschappen en sociologie.

Het nieuwe programma Global Management of Social Issues is uniek in Nederland en kan alleen aan Tilburg University worden gevolgd. De hoor- en werkcolleges zijn kleinschalig en interactief.

Vaardigheden voor jouw toekomst

Je focust je op actuele vragen die relevant zijn voor de hedendaagse samenleving. Je bestudeert zogenaamde wicked problems: (maatschappelijke) vraagstukken die moeilijk op te lossen zijn. Je komt te weten waarom deze wicked problems belangrijk zijn en wat er op organisatorisch niveau aan kan worden gedaan om een oplossing te vinden. Ook leer je verbanden en verschillen tussen bepaalde culturen te zien en situaties en oplossingen met elkaar te vergelijken.

We zorgen ervoor dat je een stevige basis krijgt in sociaalwetenschappelijke theorie en methodologie, zoals statistiek en onderzoeksmethodes. Je krijgt vakken zoals financieel beheer en projectmanagement, organisatiegedrag en internationaal recht. De vaardigheden die je hier opdoet komen zeker van pas in je verdere academische loopbaan en toekomstige baan. Er ligt een duidelijke focus op het leren managen en organiseren van mensen en teams die zich bezighouden met wicked problems. Dit doe je door het verwerven van vijf onderling verbonden vaardigheden: op intellectueel, persoonlijk, interpersoonlijk, communicatief en organisatorisch terrein.

Internationaal karakter

De opleiding is volledig Engelstalig. Je komt hierdoor in een internationale leeromgeving terecht en werkt samen met studenten van verschillende nationaliteiten. De vraagstukken die je bestudeert zijn daarnaast ook grensoverschrijdend. Hiermee stomen we je klaar voor een baan in een internationale werkomgeving.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact