Achtergrond bachelor en

Kosten en studiefinanciering

Collegeld en kosten

Om te kunnen studeren moet je collegegeld betalen. Het collegegeldtarief wordt jaarlijks door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vastgesteld; de tarieven verschillen naar gelang nationaliteit, woonplaats en bezit van een diploma hoger onderwijs.

Voor boeken en leermiddelen moet je rekenen op zo'n € 600,- per jaar, maar de kosten kunnen per opleiding nogal uiteenlopen. Het hangt ervan af of er dure apparatuur moet worden aangeschaft, wat vooral bij technische studies het geval is. Of dat boeken misschien vaker dan een enkel jaar bruikbaar worden. Dit is bijvoorbeeld het geval met wetboeken.

De kosten voor levensonderhoud zijn natuurlijk hoger als je op kamers gaat wonen. Hoeveel daarvoor nodig is, hangt mede af van het uitgavenpatroon. De kosten voor kamerbewoners zijn ongeveer € 550,- per maand. Hierbij zijn inbegrepen: kamerhuur, verzekeringen, contributies en abonnementen, kleding, toiletartikelen, reparaties, eten en uitgaan. Voor reizen kan gebruik worden gemaakt van de OV-studentenkaart.

Mocht je een periode in het buitenland gaan studeren, dan moet je uiteraard rekening houden met extra kosten voor verblijf in het buitenland.

Halvering collegegeld eerstejaars vanaf studiejaar 2018-2019

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid.

Studiefinanciering

De instantie die de studiefinanciering uitkeert is DUO (Dienst uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en zit in Groningen.

Vanaf september 2015 bestaat studiefinanciering voor studenten die voor het eerst gaan studeren uit: een basislening, een lening voor het collegegeld (collegeldkrediet), eventueel een aanvullende beurs die afhankelijk is van het ouderlijk inkomen en de OV-studentenkaart.

Lening DUO

Soms zijn alleen basislening en eventueel een ouderlijke bijdrage niet voldoende om van rond te komen. Daarom kun je bij DUO in Groningen ook ouder-onafhankelijk lenen, d.w.z. ongeacht de hoogte van het ouderlijk inkomen. Veel studenten kiezen ervoor om naast hun opleiding te gaan werken. Veel werken kan ten koste gaan van de studie. Je zult dus de afweging moeten maken hoeveel je gaat werken en wat je gaat lenen. Daarbij geldt dat een baantje in het verlengde van de studie altijd te prefereren is boven bijvoorbeeld werk in de horeca of vakken vullen.

Wanneer je je verdiept in het leenstelsel van 'Groningen' zul je zien dat lenen zo gek nog niet is, zeker als je daardoor meer tijd overhoudt voor het studentenleven. Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een lening bij DUO verreweg het goedkoopste is. Bovendien is de rentestand uitzonderlijk laag (in 2016 slechts 0,01%). De afbetalingsregeling is ook zeer gunstig.

Meer info?

Op de website studie-kosten.nl vind je allerlei informatie over studie en kosten, zoals collegegeld, studiefinanciering, studieschuld, huurprijs, rekeningen en verzekeringen.

Verder biedt de website van DUO veel informatie en is er een speciale brochure "Wijzer in geldzaken".

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact