Achtergrond bachelor en

Majors Liberal Arts and Sciences

In het tweede jaar specialiseer je je via een major. Hierbij heb je een keuze tussen Business and Management, Law in Europe, Social Sciences, Humanities: European History and Culture of Cognitive Neuroscience.

Business & Economics

Bij de major Business & Economics krijg je de kans om gespecialiseerde kennis op te doen in marketing, accountancy, financiën, organisatie en strategie. Dit doe je vanuit een breed perspectief waarbij je ook verklaringen zoekt voor bedrijfskundige vraagstukken vanuit andere disciplines zoals geschiedenis, recht, psychologie, sociologie of economie.

Law in an International Context

Het centrale thema rond Law in an International Context is recht als sociaal en cultureel fenomeen, gezien in het kader van de Europese beschaving en samenleving. Bij deze major verwerf je diepgaande kennis van twee grote Westerse rechttradities: Common Law en Civil Law.

Social Sciences: Human Behavior

In deze major bestudeer je mensen, hun identiteit en gedrag met inzichten vanuit vakken als sociologie, sociale psychologie, cultuur en communicatiestudies. Grootschalige, complexe ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen zoals globalisering, individualisering, culturele diversiteit en vergrijzing komen aanbod.

Arts and Humanities: Past - Present - Future

Binnen Arts and Humanities: Past - Present - Future onderzoek je de historische basis van de Europese verscheidenheid: het belang van Europa en haar tradities, waarden en idealen. Deze major is een zeer relevante specialisatie die alles omvat, van politiek en filosofie tot geschiedenis, godsdienst en taal.

Cognitive Neuroscience: Brain and Cognition

De major Cognitive Neuroscience: Brain and Cognition is jouw kans om de spannende wereld van het menselijk brein te ontdekken. We leven in een tijdperk waarin kennis over de hersenen in een enorm hoog tempo uitbreidt en waarmee veel belangstelling van het grote publiek wordt gewekt.


Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact