Achtergrond bachelor en

Onderwijs Online Culture: Art, Media and Society

In de opleiding Online Culture: Art, Media and Society leer je in alle vakken de nodige vaardigheden die je na je studie zullen helpen in je werkzame leven. Er wordt veel aandacht besteed aan academische taalvaardigheid (Nederlands én Engels), onderzoeksvaardigheid en loopbaanoriëntatie.

Tweetalig onderwijs

De opleiding Online Culture: Art, Media and Society is bewust tweetalig. Dat betekent dat er aandacht is voor academisch Nederlands en academisch Engels: je leert in beide talen op academisch niveau te lezen, schrijven en spreken. Vanaf het eerste jaar leer je hoe ingewikkelde wetenschappelijke artikelen in elkaar zitten en welke leesstrategieën je in moet zetten om ze te begrijpen. Ook leer je hoe je een wetenschappelijk artikel of een academisch essay schrijft: welke eisen worden er gesteld aan het taalgebruik en de opzet van zo’n tekst?

Een tweetalige opleiding betekent ook dat je zowel vakken in het Nederlands als in het Engels gaat volgen. Wanneer je niet van een tweetalige middelbare school komt, is dat in het begin misschien even wennen. In de praktijk blijkt echter dat de meeste studenten deze overgang snel maken. Mocht je er in het begin toch moeite mee hebben, dan biedt het Language Center van Tilburg University ondersteuning.

Onderzoeksvaardigheden

Vanaf het eerste jaar leer je nadenken over wat wetenschap is, welke waarden hier centraal staan en hoe je systematisch onderzoek moet doen. Hoe vind je de goede wetenschappelijke literatuur? Op welke manier moet je die literatuur eigenlijk lezen en begrijpen? Hoe kom je tot een goed onderwerp voor je eigen onderzoek? En hoe verbind je theoretische concepten en gegevens die je in de praktijk heb verzameld? Al deze vaardigheden leer je binnen de doorlopende leerlijn Onderzoeksvaardigheden in de opleiding. Zo word je helemaal klaargestoomd voor het schrijven van de afsluitende bachelorthesis in het derde jaar.

Theorie én praktijk bieden de perfecte voorbereiding voor jouw loopbaan

Bij Online Culture: media, art and society leer je om de relatie te zien tussen de kennis die je in je opleiding opdoet en wat er nu in het werkveld gebeurt. In verschillende vakken wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie. Je leert hoe je wetenschappelijke kennis kunt toepassen in bijvoorbeeld het onderwijs, een baan als journalist of als beginnend ondernemer. Welke kennis over kunstgeschiedenis en materiële cultuur heb je nodig om een tentoonstelling in te kunnen richten? Hoe kun je onderzoek doen dat een filmhuis helpt om te weten wie welke voorstellingen bezoekt? Hoe genereer je media-aandacht voor een nieuw popfestival?

Als je kiest voor het uitstroomprofiel Ondernemen maakt een stage in het derde jaar ook onderdeel uit van je studieprogramma. Een stage helpt je erachter te komen welke werkplek het beste bij jou past. Ook doe je tijdens hier veel praktijkkennis op en ontwikkel je persoonlijke competenties. Dit zijn voor toekomstige werkgevers erg belangrijke selectiecriteria.

Als jij voor jezelf een toekomst ziet in het onderwijs, dan bieden we daarvoor ook een specifiek uitstroomprofiel aan waarbij je didactische vaardigheden leert en bovendien een aantal aanvullende vakken volgt uit de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen. Na afronding van dit uitstroomprofiel heb je je tweedegraads lesbevoegdheid tot docent Nederlands in het middelbaar onderwijs. Hierbij kun je bovendien na je master in slechts een half jaar je eerstegraads lesbevoegdheid halen, wat je een uitstekende uitgangspunt geeft op de arbeidsmarkt.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact