Achtergrond bachelor en

Online Culture: Art in the Public Sphere

Wat zegt het over een samenleving als miljoenen mensen naar een commerciële televisieshow als the Voice of Holland kijken, en er slechts een fractie van dit aantal afkomt op blockbuster-tentoonstellingen in vooraanstaande musea? Hoe verandert de leescultuur als het accent steeds meer verschuift van literaire romans naar fanfictie op blogs? Hoe kan een kunstwerk een brede discussie of zelfs maatschappelijke verandering in gang zetten? Deze vragen komen aan orde in de major Online Culture: Art in the Public Sphere.

Van museumkunst tot guerrilla-architectuur

Deze major geeft je inzicht in hoe kunst en (digitale) media elkaar beïnvloeden. Je bestudeert cultuuruitingen en artistieke performances in de internationale en maatschappelijke context waarin ze ontstaan. Wat gebeurt er precies tijdens een bepaalde artistieke uiting en hoe reageert het publiek? Hoe positioneren makers en recensenten zich in het maatschappelijk debat door bijvoorbeeld op internet met elkaar in discussie te gaan?

Binnen deze major volg je vakken over allerlei hedendaagse artistieke fenomenen: van literaire tekst tot televisieseries en videoclips, van religieuze rituelen tot tattoos en van museumkunst tot guerrilla-architectuur. Het specialisatietraject hangt nauw samen met twee andere specialisaties waaruit je ook vakken kunt kiezen: Online Culture: Digital Media en Online Culture: Global Communication. Dat betekent dat je in je vakkenkeuze nog eigen accenten kunt leggen (bijvoorbeeld op massamedia of de multiculturele samenleving). Het uitgangspunt blijft hierbij altijd de bestudering van artistieke objecten en hun effect in de publieke ruimte.

Wanneer is deze major iets voor mij?

 • Als je houdt van kritisch discussiëren over kunst, media en politiek.
 • Als je interesse hebt in allerlei kunstvormen, in literatuur en musea, maar ook in de artistieke elementen in televisieseries, films of Youtube-clips.
 • Als je belangstelling hebt voor een grotere context dan alleen de Nederlandse samenleving en bereid bent in het Engels te debatteren in een internationaal samengestelde groep studenten.
 • Als je de opiniemaker van de toekomst wilt worden en kritische meningen wilt kunnen geven in columns, op blogs of andere podia.

Toekomstmogelijkheden

Dit specialisatietraject bereidt je voor op een baan in de culturele sector waarin je moet kunnen organiseren, analyseren, interpreteren en presenteren: mondeling en schriftelijk, zowel in het Nederlands als in het Engels. Afgestudeerden komen bijvoorbeeld terecht in beroepen als:

 • Journalist / columnist
 • Recensent / (web)redacteur
 • Cultureel ondernemer
 • Beleidsmedewerker cultuur
 • Programmeur van film, theater of debatten
 • Communicatiemedewerker
 • Media & event manager

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact