Achtergrond bachelor en

Online Culture: Global Communication

Waarom communiceren mensen op verschillende manieren, zelfs als ze uit dezelfde cultuur komen en dezelfde taal spreken? Kun je in een globaliserende wereld eigenlijk nog wel vasthouden aan een cultuur, taal of dialect? En wat gebeurt er als je dat niet doet? Leidt globalisering en digitalisering eigenlijk tot gelijke kansen voor iedereen of wordt er juist ongelijkheid gecreëerd tussen de haves en de have-nots? En hoe zorgen we ervoor dat mensen de kans krijgen alle vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om mee te kunnen doen in de moderne samenleving? Deze vragen komen aan bod in de major Online Culture: Global Communication.

Steeds mobieler

De afgelopen eeuw zijn we veel mobieler geworden, zowel letterlijk als figuurlijk. Natuurlijk bleef iedereen vroeger ook nooit constant op één plek, maar wij leggen vandaag de dag veel meer kilometers af dan onze grootouders. We vinden het normaal dat we dagelijks mensen tegenkomen die van een andere plek in de wereld komen. Zelf gaan we ook regelmatig de grens over. Soms verhuizen we zelfs voor korte of lange tijd naar het buitenland: we vinden er een tijdelijke baan, of een nieuwe liefde.

In de major Online Culture: Global Communication leer je over de gevolgen van deze toegenomen mobiliteit en de diversiteit die hiermee samengaat: hoe verandert dit de samenleving en de manier van communiceren? Welke eisen worden in de maatschappij gesteld aan mensen op gebied van taal en cultuur?

Kritische duiding

Binnen deze major verdiep je je in de laatste veranderingen in de internationale communicatie. Dankzij sociale media, smart phones en goedkope vliegtickets onderhouden we bijvoorbeeld een stuk makkelijker het contact met familie en vrienden in het buitenland. Welke gevolgen heeft dat? Want om goed te kunnen functioneren in een geglobaliseerde, superdiverse wereld heb je bepaalde talenkennis, culturele kennis en kennis van de wereld nodig. Die vaardigheden kun je niet allemaal op school leren. Veranderingen gaan snel, en de maatschappij en het onderwijs zijn hier zelden goed op voorbereid. Dat geldt voor Nederland net zo goed als voor ieder ander land. Bij Online Culture: Global Communication leer je om deze ontwikkelingen kritisch volgen en duiden.

Wanneer is deze major iets voor mij?

  • Als je in het nieuws multiculturele issues (in Nederland en daarbuiten) kritisch volgt.
  • Als je wilt begrijpen waarom onze leefwereld steeds maar verandert en oudere generaties vaak moeite hebben om mee te komen.
  • Als je later een actieve bijdrage wilt leveren aan het verbeteren van de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen, zowel binnen Nederland als op internationaal niveau.

Toekomstmogelijkheden

Afgestudeerden bij Online Culture: Global Communication komen bijvoorbeeld terecht in:

  • Communicatiefuncties bij bedrijven en organisaties met een internationale staf en/of doelgroep
  • Beleidsfuncties op talig, cultureel en sociaal gebied
  • Journalistieke functies

 

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact