Achtergrond bachelor en

Online Culture: Universitaire Lerarenopleiding Nederlands

Wat is de betekenis van literatuur in de hedendaagse mediacultuur? Welke nieuwe genres ontstaan er onder invloed van digitale media? Hoe profileren schrijvers en dichters zich in de (social) media? En op welke manier kun je leerlingen op de middelbare school eigenlijk het beste met literatuur in aanraking brengen? Deze vragen komen aan bod in de major Online Culture: Universitaire Lerarenopleiding Nederlands.

Docent Sander Bax Online Culture

Sander Bax is docent bij Tilburg University

"Taal en literatuur bij het schoolvak Nederlands zijn geen gescheiden werelden, maar draaien om precies hetzelfde: hoe kan ik de wereld waarin ik leef begrijpen en hoe kan ik mijn positie daarin onder woorden brengen?"


Taal in verandering

In deze major leer je hoe je kennis over taal en literatuur overbrengt op leerlingen. Daarvoor moet je die kennis om te beginnen natuurlijk zelf verwerven. Ook moet je als leraar Nederlands goed hebben nagedacht over wat ‘het Nederlands’ nu eigenlijk is. Hoe heeft die Nederlandse taal zich in de loop der eeuwen ontwikkeld? Welke varianten van het Nederlands bestaan er? En wat is de positie van de Nederlandse taal in een wereld die steeds internationaler wordt? Je onderzoekt welke consequenties deze veranderingen hebben voor de manier waarop we Nederlands geven in het voorgezet onderwijs.

Overtuigende teksten

In de major Online Culture: Universitaire Lerarenopleiding Nederlands zal je veel leren over hoe teksten het beste gelezen en geschreven kunnen worden. Waarom is de ene tekst begrijpelijk en overtuigend en de andere niet? Welk effect heeft de keuze van een medium op de boodschap die je uitdraagt? Hoe is de omgang met taal en communicatie veranderd nu we zo veel via sociale media met elkaar communiceren?

Nederlandse literatuur

Uiteraard leer je in dit specialisatietraject alles wat je moet weten over de Nederlandse literatuur. Je leert hoe het denken over teksten en literatuur zich sinds de twaalfde eeuw heeft ontwikkeld tot de literaire cultuur die we vandaag de dag kennen.

Wanneer is deze major iets voor mij?

  • Als je geïnteresseerd bent in de combinatie van taal & communicatie én literatuur & cultuur.
  • Als je graag literaire romans leest, maar ook graag nadenkt over hoe taal werkt.
  • Als je twijfelt tussen de studies communicatiewetenschappen en cultuurwetenschappen; het liefst zou je ze allebei gaan doen.

Toekomstmogelijkheden

De major Online Culture: Universitaire Lerarenopleiding Nederlands is één van de weinige universitaire studies met een heel concreet beroepsperspectief. Als je dit traject volgt en na je master in een half jaar ook de post-master afrondt, kun je aan de slag als eerstegraads docent Nederlands. Je mag dan lesgeven op alle niveaus in het voortgezet onderwijs, tot en met eindexamenklassen havo/vwo. Maar er zijn ook andere mogelijkheden binnen en buiten het onderwijs. Afgestudeerden komen bijvoorbeeld terecht in functies als educatief medewerker bij een culturele organisatie of projectmedewerker bij een educatieve uitgeverij.

Studenten Vera en Julia aan het woord over de Universitaire Lerarenopleiding Nederlands:

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact