Achtergrond bachelor en

Veelgestelde vragen over Personeelwetenschappen

Wat houdt de opleiding Personeelwetenschappen (pew) in?

Personeelwetenschappen is een multidisciplinaire studie waarin mens, arbeid en organisatie centraal staan. Niet alleen instroom, doorstroom en uitstroom van personeel worden behandeld, maar ook de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers, de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een organisatie en de afstemming van het personeelsbeleid op de strategie van de organisatie. Deze thema's worden benaderd vanuit verschillende disciplines, onder andere de psychologie, de sociologie en het recht.

Wat is het verschil tussen de hbo-studie P&O en de opleiding Personeelwetenschappen?

Op de universiteit wordt uitgegaan van een academisch denk- en werkniveau. Studenten moeten zelf veel onderzoek doen en worden voorbereid op beleidsfuncties. De meer op uitvoering gerichte hbo-studie leidt op tot banen waarin relatief meer direct contact bestaat met de werkvloer.

Hoe zit de studie in elkaar?

Het eerste jaar is voor een deel algemeen van aard. Je krijgt een introductie in de personeelwetenschappen en je maakt kennis met de basiswetenschappen psychologie, sociologie en recht. In het tweede jaar krijgt je het vak Strategsich Human Resource Management waarin dieper wordt ingegaan op het 'concept' van waaruit vraagstukken rond mens, arbeid en organisatie worden benaderd. Dit vak is eigenlijk de kapstok voor een aantal thematische cursussen die je in het tweede en derde jaar volgt. In het tweede jaar kies je een 'minor', een pakket van 3 vakken, waarmee je je verder kunt specialiseren of je kunt verdiepen in een tweede richting. Tijdens je hele opleiding volg je vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek. Deze vakken heb je nodig om later zelf onderzoek te kunnen doen. Er zijn ook onderzoekspractica, waarin je kunt oefenen met de theorie. Je sluit de bachelor af met een onderzoek, de Bachelor's thesis geheten.

Wat kun je met Personeelwetenschappen doen?

Veel. Meer dan de helft van de pew-afgestudeerden werkt als personeelsmanager of -adviseur. Daarnaast zijn er mogelijkheden als kwaliteit- en arbo-deskundige, en consultant.

Hoe staat het met de werkgelegenheid?

Die is goed. Ongeveer 95 procent van alle afgestudeerden heeft binnen zes maanden werk gevonden. Meer dan de helft van de afgestudeerde pew'ers is werkzaam in de personeelssector. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan een nieuw type personeelsmanager dat personeelsvraagstukken wetenschappelijk aanpakt door ze goed te onderzoeken en de juiste verbanden te leggen.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact