Achtergrond bachelor en

Vakkenpakket Personeel​wetenschappen

Jaar 1

In het eerste jaar leg je de basis voor een brede, multidisciplinaire kennis van de basisdisciplines van Human Resource Management (HRM): economie, psychologie, sociologie en recht. Er wordt een aanzet gegeven voor een wetenschappelijke benadering van HRM. Centraal staan de kernvragen van Personeelwetenschappen.

Bekijk het programma van jaar 1

Jaar 2

Kennis van bedrijfseconomie en strategie is essentieel in het Human Resource-vak. Als sociale wetenschapper moet je daarnaast ook mensen en sociale relaties in organisaties kunnen analyseren. Deze onderdelen hebben daarom een plaats in het tweede jaar gekregen. In dit jaar doe je een stage in een bedrijf met een adviesopdracht.

Bekijk het programma van jaar 2

Jaar 3

In het derde jaar wordt aandacht besteed aan jouw professionalisering in het Human Resource-vak, door middel van het vak Coaching en ontwikkeling. Je analytische en kritische vaardigheden worden verder aangescherpt in het De toekomst van werken. Door je minorkeuze in dit jaar kun je zelf richting geven aan je specialisatie.

Bekijk het programma van jaar 3Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact