Achtergrond bachelor en

Waarom Personeel​wetenschappen in Tilburg?

Mensen zijn een mogelijke bron van succes voor organisaties. De motivatie, inzet en kennis van mensen bepalen hoe effectief organisaties kunnen functioneren. Andersom is het beleid van organisaties in van invloed op het welzijn van werknemers. Deze wisselwerking tussen organisaties en werkenden is onderdeel van de maatschappelijke, economische en politieke context.

  • Selecteren, ontwikkelen en motiveren van medewerkers
  • Strategisch personeelsbeleid en organisatieresultaten
  • Sociale processen in organisaties (samenwerken, leiderschap)

De meerwaarde van Human Resource Management

Door hun kennis kunnen Personeelwetenschappers organisaties helpen bij de juiste besluitvorming over mensen in organisaties: Human Resource Management (HRM). HRM-activiteiten beïnvloeden de prestaties van medewerkers en dragen daarmee bij aan de (financiële) doelen van organisaties. Maar HRM-activiteiten kunnen ook bijdragen aan het welzijn van werknemers. Welke HRM-activiteiten ingezet worden is afhankelijk van de strategie en doelen van de organisatie, van verwachtingen van werknemers, van wet- en regelgeving, van maatschappelijke normen en waarden, van het systeem van arbeidsverhoudingen (vakbonden), de economische positie van organisaties, en zelfs van trends.

Effectief HRM-beleid leren voeren

De keuze aan HRM-activiteiten is enorm. Managers, HRM-professionals en werknemersvertegenwoordigers hebben behoefte aan kennis over de werking en effectiviteit van diverse HRM-activiteiten. Welke selectiemethoden hebben zich bewezen voor het selecteren van de meest geschikte kandidaat voor een baan? Welke aspecten van een functie maakt werk aantrekkelijk? Hoe kunnen zo veel mogelijk mensen zo gezond mogelijk aan het werk blijven? Wat is een eerlijke en effectieve beloning voor laagopgeleid werk? En voor topmanagers? Is het verstandiger te investeren in diploma-gerichte opleidingen voor medewerkers of leren zij ook van het werk zelf? Personeelwetenschappers leren hoe zij met behulp van wetenschappelijk inzicht antwoorden op dergelijke vragen kunnen formuleren.

Verschillende perspectieven

In de opleiding Personeelwetenschappen bestudeer je de werkgever-werknemer relatie vanuit verschillende perspectieven: die van de werknemer, de organisatie of de maatschappij. Psychologie, sociologie, economie, managementwetenschappen en rechten zijn belangrijke vakgebieden voor Personeelwetenschappers. Bovendien leer je hoe onderzoek een bijdrage kan leveren aan vraagstukken over de effectiviteit van HRM voor organisaties en werknemers.

Kortom, bij Personeelwetenschappen bestudeer je Human Resource Management:

  • Vanuit het perspectief van de organisatie (managementwetenschappen, economie): hoe dragen personeelsbeleid, HRM activiteiten en de HRM functie bij aan het succes van organisaties?
  • Vanuit het perspectief van de werknemer (psychologie): hoe beïnvloeden HRM, werk en werkrelaties de werkbeleving, gezondheid, motivatie en loopbanen van mensen?
  • Vanuit maatschappelijk en juridisch perspectief (sociologie, recht): hoe beïnvloeden de economie, werkgevers- en werknemers organisaties, internationale ontwikkelingen en het beleid van overheden de aard van werkgever-werknemer organisaties?
  • Vanuit een ‘Evidence based’ perspectief: welke wetenschappelijke inzichten helpen organisaties en werkenden vooruit?


Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact