bachelorkiezers

Aanmelden voor 1 mei


Psychologie

Bij Psychologie staan alle facetten van het menselijk gedrag centraal. Waarom doen mensen wat ze doen? Welke besluiten zijn eigenlijk rationeel? Waarom gaan mensen zo goed of slecht met elkaar om? Psychologie gaat op zoek naar deze antwoorden, met een focus op maatschappij of gezondheid.

Waarom zou je

Psychologie

studeren in Tilburg?

Mensen zijn eindeloos fascinerend. Bij Psychologie ontdek en onderzoek je al hun verschillen en overeenkomsten. Hoe beïnvloeden ze elkaar? Hoe werken de hersenen eigenlijk? En waarom is de een vrolijk en de ander somber van aard? Bij Psychologie leer je mensen in de praktijk helpen, maar doe je ook wetenschappelijk onderzoek. Kies je voor Tilburg, dan kies je voor een specialisatie op het vakgebied maatschappij of gezondheid.

Wat kun je worden

na je studie?

Als psycholoog kun je terechtkomen in de gezondheidszorg, maar net zo goed bij overheidsinstellingen, het bedrijfsleven, het onderwijs, de media en de industrie. De één zal met kinderen werken die niet mee kunnen komen met lezen op de basisschool, de ander ontwerpt programma’s om patiënten met hersenletsel als gevolg van een auto-ongeluk beter te laten functioneren. Met psychologie kun je gaan werken in het gebied dat je het meest ligt.

Open dagen

23 & 24 oktober

De opleiding Psychologie is op 23 en 24 oktober aanwezig

De bachelor Psychologie aan Tilburg University heeft twee hoofdrichtingen

In het tweede en derde jaar ga je je specialiseren in een maatschappij- of gezondheidskant. De bachelor Psychologie aan Tilburg University heeft twee hoofdrichtingen: Psychologie en Gezondheid en Psychologie en Maatschappij.

Psychologie en Gezondheid

Binnen de richting Gezondheid ligt de focus op drie aandachtsgebieden. Zo bestudeert je bij Ontwikkelingspsychologie hoe mensen gedurende hun leven veranderen. Hoe ziet een goede opvoeding er eigenlijk? Bij Klinische Gezondheidspsychologie richt je je op psychische stoornissen en problemen die verband houden met lichamelijke problemen. Ziektes als kanker, chronische vermoeidheid, ademhalingsziekten en diabetes kunnen vanzelfsprekend veel veranderingen veroorzaken. Bij Cognitieve Neurowetenschap bestudeer je de relatie tussen het menselijk gedrag en het functioneren van de hersenen. Want wat gebeurt er nou precies in de hersenen als we horen, zien, denken en voelen?

Psychologie en Maatschappij

Binnen de afstudeerrichting Maatschappij ligt de focus op drie aandachtspunten. Bij Sociale Psychologie bestudeer je de sociale factoren die gedrag en opvattingen van mensen bepalen. Maar ook hoe ze in sociaal opzicht functioneren. Hoeveel trekken mensen zich van anderen aan? En zijn ze zich daarvan bewust? Bij Economische Psychologie richt je je op de manier waarop mensen zaken als tijd, geld en inspanning tegen elkaar afwegen. Binnen de Arbeid- en Organisatiepsychologie onderzoek je hoe een organisatie aansluit bij de functies die de mensen bekleden, maar ook hoe een individuele arbeidstaak het beste ingericht kan worden.

Zij ging je voor

img

Kim

"Ik voelde me direct thuis op de campus"

Heb je een vraag aan een student of een alumnus?

Het vakkenpakket van Psychologie

Jaar 1

Je maakt kennis met alle interessante onderwerpen binnen de psychologie. Zo krijg je een brede basis, maar ben je ook in staat om een keuze te maken tussen de twee hoofdrichtingen waarin je je verder gaat verdiepen.

Jaar 2

Na een aantal algemene vakken kies je een van de twee hoofdrichtingen Gezondheid of Maatschappij. Daarin zal je voornamelijk bezig zijn met onderzoek.

Jaar 3

Je specialiseert je verder in de gekozen hoofdrichting Gezondheid of Maatschappij, waarbinnen verschillende zijrichtingen mogelijk zijn. Dit jaar sluit je af met je afstudeeronderzoek, de zogenaamde bachelorthesis.

foto tilburguniversity bachelor website

Maak alvast kennis met de plek waar je komt studeren! De campus van Tilburg University is een eigen wereld die ligt in een bosrijke omgeving. Hij is compact, levendig en goed bereikbaar. Je vindt er een moderne Library, e-learning centers en cybercafés. Zo beschik je over een state-of-the-art studie- en werkomgeving. Ook kun je op de campus kiezen uit vele binnen- en buitensporten via ons Sports Center of een hapje eten in één van de talrijke restaurants. Daarnaast worden er regelmatig interessante cursussen en workshops aangeboden.

In de online campus tour nemen onze studenten je mee in een digitale rondleiding over de campus. Kies voor een locatie op de plattegrond of selecteer één van de studenten van onze faculteiten om door te klikken naar de bijbehorende filmpjes. Vergeet vooral niet ook een tour door Tilburg te maken!

Maak een virtuele tour over onze campus

Psychologie bestudeert het gedrag van mensen. Waarom doen ze wat ze doen? Waarvan worden sommigen gelukkig en anderen juist niet? Waarom nemen ze bepaalde besluiten? Dat zijn vragen waarmee je je bezighoudt binnen de psychologie. Wie deze studie kiest, is vanzelfsprekend geïnteresseerd in mensen, maar ook in theorievorming en analyse waarbij ook een portie wiskunde en statistiek komt kijken. Als je daar je hand niet voor omdraait, gemotiveerd bent en gewend bent zelfstandig te werken, is Psychologie de opleiding voor jou!


Het is uiteraard belangrijk dat je voldoet aan de toelatingseisen voor de bachelor Psychologie. Hierbij geldt dat je een vwo-diploma of een propedeusediploma van een hbo-instelling moet hebben behaald om te worden toegelaten tot de Bachelor Psychologie. Het profiel voor Psychologie studenten is als volgt:

 • Inzet en motivatie tonen
 • Voldoende tijd besteden aan je studie
 • Zelfdiscipline
 • Zelfstandigheid
 • Interesse in individuen en de samenleving
 • Nieuwsgierig
 • Betrokken

Kortom, ben je nieuwsgierig en geïnteresseerd in het gedrag van mensen? Dan is Psychologie zeker de studie voor jou!

Psychologie in het kort

Titel: Bachelor of Science (BSc)
Faculteit: School of Social and Behavioral Sciences
Aanmeldingscode: (Croho) 56604
Startmoment: 24 augustus 2015
Vorm: full-time
Duur: 36 maanden
Bindend studieadvies: 42 ECTS (studiepunten)
Studeren in het buitenland: optioneel
Voertaal: Engels

Onderwijsvormen

Je krijgt bij deze opleiding te maken krijgen met verschillende onderwijsvormen zoals hoor- en werkcolleges, practica, groepsopdrachten en vaardigheidstrainingen. De manier waarop je je examen maakt kan ook verschillen. Tentamens, (deel)toetsen, werkstukken en presentaties zijn verschillende manieren van toetsing die gebruikt worden gedurende de opleiding Psychologie.

Specialisaties

In het tweede en derde jaar ga je je specialiseren in een maatschappij- of gezondheidskant. De bachelor Psychologie aan Tilburg University heeft twee hoofdrichtingen: Psychologie en Gezondheid en Psychologie en Maatschappij.

Advies en begeleiding

Als je gaat studeren bij Tilburg University, sta je er nooit alleen voor. Gedurende je hele studieperiode kun je een beroep op ons doen als het gaat om advies en begeleiding.

Tijdens je studie krijg je als gemotiveerde student alle kansen om je maximaal te ontwikkelen. Uiteraard binnen je eigen opleiding, maar bij Tilburg University heb je meer mogelijkheden. Je kunt je verdiepen via onze uitdagende on top-programma’s. Door onze internationale focus kun je een onvergetelijke ervaring opdoen door een half jaar in het buitenland studeren. Ook kun je je persoonlijk verbreden met één van de vele cursussen of door actief te worden binnen de studievereniging die bij de opleiding hoort.

Studeren in het buitenland

Tijdens je studie Psychologie zijn er veel mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Je kunt bijvoorbeeld als uitwisselingsstudent een semester (halfjaar) vakken gaan volgen bij een partneruniversiteit van Tilburg University in het buitenland. Daarnaast kun je tijdens het derde opleidingsjaar ook een stage in het buitenland volgen. Dus als je ambitie verder reikt dan Nederland, dan kun je met de bachelor Psychologie in Tilburg alle kanten uit en word je daarin vanuit de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences goed ondersteund.

Stage

Er zijn geen stagemogelijkheden binnen de bachelor Psychologie. Vanzelfsprekend mag een student altijd op eigen gelegenheid iets naast zijn of haar studie doen. 

Excellentieprogramma's

Ben jij een ambitieuze eerstejaars met zin in iets extra's? Tilburg University geeft talent graag de ruimte. Als je dat wilt, kun je je horizon verbreden met het Honors Program of het Outreaching Program. Dat is uitdagend, inspirerend en diepgaand onderwijs voor toptalenten. Ontwikkel jezelf, diep je interesses uit en maak kennis met andere disciplines. Het is de ideale manier om nog meer van jezelf te laten zien.

Haal je in je eerste jaar goede cijfers en wil je meer uit je studie halen? Dan kom je in aanmerking voor deelname aan het Excellence Program van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). In dit programma verdiep je je kennis en inzicht door het volgen van extra onderwijs binnen het sociaal- en gedragswetenschappelijke vakgebied. Het Excellence Program is een intensief, activerend en interdisciplinair opgezet Engelstalig programma van vier cursussen bovenop het reguliere curriculum, verspreid over de vier semesters van het tweede en derde opleidingsjaar.

Studievereniging

De studievereniging van de opleiding Psychologie is Complex. Deze vereniging bestaat voor en door studenten en heeft tot doel het studentenleven uitdagend te maken (met o.a. congressen en symposia) en natuurlijk met o.a. borrels, feesten en studiereizen.

Met de bacheloropleiding Psychologie heeft uw zoon of dochter een goede start voor een carrière gekozen. Psychologie is een brede studie voor iedereen die gefascineerd is door mensen en menselijk handelen. In het eerste jaar zal kennis worden gemaakt met alle interessante aandachtsgebieden die Psychologie aan de Tilburg University kent. Dit is bedoeld als oriëntatie: enerzijds om te zien of ze de juiste studie hebben gekozen en anderzijds om een keuze te kunnen maken uit de twee hoofdrichtingen waarin ze zich verder gaat verdiepen. In het tweede jaar volgen ze een aantal algemene vakken en kiezen ze een van de twee hoofdrichtingen: Gezondheid of Maatschappij. Deze zullen de kern van de verdere opleiding zal vormen. Het accent ligt dit jaar voornamelijk op onderzoek.

Verschillende specialisaties

In het derde jaar specialiseren ze zich verder in de gekozen richting. Binnen de hoofdrichting Gezondheid is aandacht voor Klinische gezondheidspsychologie, Kinder- en Jeugdpsychologie en Cognitieve neurowetenschap. De hoofdrichting Maatschappij richt zich met name op de Sociale psychologie, Economische psychologie, Culturele psychologie en de Arbeids- en organisatiepsychologie. De bachelor Psychologie sluiten studenten Psychologie af met een afstudeeronderzoek, de zogenaamde bachelorthesis.

Toekomstperspectief

Als psycholoog kan uw kind terechtkomen in de gezondheidszorg, maar net zo goed bij overheidsinstellingen, het bedrijfsleven, het onderwijs, de media en de industrie. De één zal met kinderen werken die niet mee kunnen komen met lezen op de basisschool, de ander ontwerpt programma’s om patiënten met hersenletsel als gevolg van een auto-ongeluk beter te laten functioneren.

Begeleiding

Uw zoon of dochter staat er niet alleen voor tijdens het volgen van zijn of haar studie. Iedere opleiding heeft een studieadviseur/opleidingscoördinator die alles weet van het onderwijsprogramma, het rooster, de faculteit etc. Voor studieplanning, inhalen van colleges of tentamens bij ziekte of voor het kiezen van specialisaties en keuzevakken, kunnen studenten bij de opleidingscoördinator terecht. De opleidingscoördinatoren hebben wekelijks spreekuren.

Een studentendecaan informeert en adviseert studenten over alle problemen waar zij tijdens de studie mee te maken kunnen krijgen. De studentendecaan lost het probleem niet op. Hij of zij kan wel adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen. Ook is er een studentenpsycholoog. Een studentenpsycholoog biedt kortdurende hulp bij studie- en studeerproblemen en persoonlijke problemen.

De studiekeuze- en loopbaanadviseurs van Student Career Services begeleiden bij beslissingen over de gekozen studie, stages, solliciteren en de arbeidsmarkt. Voor topsporters biedt de universiteit extra studiebegeleiding. Hiervoor kunnen studenten contact opnemen met de topsportcoördinator.


deze opleiding landelijk gemiddelde van deze opleiding
Studenttevredenheid 3,9 3,9
Uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5
Aantal eerstejaars 298 430
Contacttijd eerstejaars 12-18 12-18
Aantal aangeboden klokuren per week
Doorstroom naar tweede jaar 78% 83%
Bachelordiploma binnen 4 jaar 86% 78%
Binnen het universitair programma
Arbeidsmarkt - 86%
Werk binnen 1,5 jaar na afronding van masteropleiding

Toelichting vanuit de opleiding:

De opleiding kent op jaarbasis 450 contacturen, verdeeld over 34 onderwijsweken.


Om je een beeld te geven van de beroepsmogelijkheden voor psychologen met een masterdiploma vind je hieronder per opleiding een overzicht van mogelijke werkterreinen.

Psychologie en Geestelijke Gezondheid

Afgestudeerden aan de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid zijn vaak werkzaam bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zoals de eerstelijns psychologie, instellingen voor kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsstoornissen en psychosociale problemen of in ziekenhuizen.

Medische Psychologie

Met de master Medische Psychologie kom je voornamelijk terecht bij de eerstelijns gezondheidscentra en in de tweedelijns gezondheidszorg. Dat zijn met name ziekenhuizen.

Social Psychology

Je kunt met de master Social Psychology terechtkomen bij organisatieadviesbureaus, vakbonden maar ook bij fabrikanten van consumentenproducten of marktonderzoeksbureaus. Sociaal en cultureel psychologen vind je in onderzoekscentra in de publieke en private sector, in promotieonderzoek aan universiteiten en in beleidsfuncties binnen overheid en bedrijfsleven op het terrein van communicatie en voorlichting.

Kom langs

Je bent van harte welkom op onze campus in Tilburg tijdens een van onze open dagen of een van de vele andere activiteiten.

Op de agenda

Stel ons je

vragen!

Meld je aan

voor 1 mei 2015

Vanaf de shortlist kun je studies makkelijk vergelijken...

Anderen bekeken ook de volgende studies...

 • Rechtsgeleerdheid

  Rechten zitten vol mogelijkheden en tegenstrijdigheden. Daarom zijn juristen nodig die ze op slimme wijze bestuderen. Rechtsgeleerdheid biedt een sterke, brede basis van het recht voor wie altijd al geïnteresseerd is geweest in advocatuur en diverse kanten van rechtspraak. Met specialisaties in de richtingen Nederlands Recht, Internationaal en Europees Recht of Ondernemingsrecht.

 • Bedrijfseconomie

  Bedrijven vormen het kloppende hart van de Nederlandse economie en welvaart. Bij Bedrijfseconomie duik je hier middenin. Je bestudeert de organisaties, hun omgeving en de constante invloed die deze twee op elkaar hebben. Dat alles vanuit de vier belangrijkste disciplines van een bedrijf: Accounting, Financiering, Marketing en Organisatie & Strategie.

 • Sociologie

  Onze samenleving bestaat uit talloze groepen met verschillende normen en waarden, religies, culturen en politieke voorkeuren. Die groepen kunnen een grote invloed op elkaar uitoefenen. Bij Sociologie leer je hoe het leven van mensen wordt bepaald door de samenleving en onderzoek je de maatschappelijke kwesties die hier ontstaan.