Achtergrond bachelor en

Student Evelien van Tuijl

Student Psychologie Evelien van Tuijl

Evelien

Woont in Tilburg
Middelbare school: VWO (NG+NT)

"Bij de studie Psychologie is interesse in de mens erg belangrijk. Je leert namelijk alles over gedragingen, gedachten, persoonlijkheden, stoornissen en psychologische relaties van mensen."


Evelien's antwoorden op de volgende vragen:


Wist je als kind al wat je wilde worden?

Mijn eerste antwoord op de vraag ‘wat wil je later worden?’ werd luid beantwoord met zangeres, maar na mijn eerste bezoekje aan de huisarts leek me dat ook wel erg leuk. Na uren achter mijn krijtbord les te hebben gegeven aan mijn verzonnen publiek veranderde dit in juffrouw. Één ding was zeker: alles met mensen helpen, verzorgen en zich beter laten voelen had  mijn interesse.

Terug naar boven

Was je studiekeuze een heel lang proces?

Nee, mijn studiekeuze was vrij snel duidelijk. Ik was slechts geïnteresseerd in één faculteit, namelijk Tilburg School of Behavioral Sciences. Onder deze faculteit vallen de studies Personeel- en Organisatiewetenschappen, Sociologie en Psychologie. Ik ben voor deze studies naar meeloopdagen en bachelor open dagen geweest om te ontdekken welke studie het beste aansloot bij mijn wens om mensen te helpen.

Dat ik mijn studententijd in Tilburg wilde starten, wist ik meteen. De sfeervolle en compacte campus van Tilburg University sprak me erg aan en ik woonde al in de omgeving van Tilburg.

Terug naar boven

Was het een grote stap van de veilige middelbare school naar de massale universiteit?

Ontzettend fijn! Ik was het laatste jaar van de middelbare school heel erg toe aan vrijheid. Het zelf invullen van je studeerschema beviel me super. Omdat vrijwel iedere cursus uit hoor- en werkcolleges bestaat, word je niet meteen in het diepe gegooid.

De theorie die je gedurende de hoorcolleges leert en thuis bestudeert, kun je tijdens een werkcollege direct in de praktijk toepassen. Tijdens zo’n werkcollege (ter grootte van een middelbare schoolklas) is er ruimte om vragen te stellen aan de docent en samen te werken met je studiegenoten.

Indien je de behoefte hebt, kun je overigens altijd terecht bij de studievereniging, studentendecaan of studentenpsycholoog.

Terug naar boven

Hoe ziet de opleiding eruit?

De bacheloropleiding Psychologie duurt drie jaar, onderverdeeld in vier blokken per jaar. De studie gaat van zeer algemeen naar steeds specifieker. Gedurende het eerste jaar bestaat ieder blok uit twee inhoudelijke vakken en daarnaast worden statistische en academische vaardigheden in de overige vakken behandeld. Deze vakken leggen een goede basis voor de opeenvolgende jaren. In het tweede blok van het tweede collegejaar start je met één van de negen majors, waarmee je je gaat specialiseren.

Terug naar boven

Welke vakken heb je tot nog toe gevolgd?

De vakken die ik in mijn eerste jaar heb gevolgd zijn: Academische vaardigheden, statistiekvakken, inleiding en geschiedenis van de psychologie, functieleer, persoonlijkheidspsychologie, hersenen en gedrag, ontwikkelingsleer, sociale psychologie, psychopathologie, cultural psychology (dit is het enige volledig Engelse vak in het eerste jaar).

In mijn tweede jaar heb ik de volgende vakken gevolgd: statistiekvakken, beroepsethiek, economische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, gezondheidspsychologie, gesprekstechnieken, groepsvaardigheden, wetenschapsfilosofie, ontwikkelingsstoornissen en practicum psychologisch onderzoek.

Terug naar boven

Kun je een voorbeeld geven van een groepsopdracht die je erg aansprak?

Voor het vak arbeids- en organisatiepsychologie hebben we een risicoanalyse opgesteld voor een burn-out bij ambulancemedewerkers. Het was erg interessant om de behandelde stof van het vak en alle vorige vakken meteen in de praktijk te brengen. Door middel van het opstellen, afnemen en analyseren van vragenlijsten en interviews in combinatie met literatuuronderzoek hebben we een paper geschreven.

Je wordt vaak redelijk vrij gelaten in de groepsopdracht, waardoor je het voor jezelf zo interessant en leerzaam mogelijk kan maken. Ik was zelf altijd al benieuwd naar de werkwijze en draaglast van ambulancepersoneel, dit maakte de opdracht voor mij erg interessant.

Terug naar boven

Heb je al een idee wat je na je bachelor gaat doen?

Nee, maar gelukkig is mijn interesse binnen de psychologie zeer breed. Halverwege mijn tweede jaar heb ik gekozen voor de gezondheidsrichting, omdat die vakken mij het meest aanspraken. Ik vond dit, in tegenstelling tot mijn studiegenoten, een lastige keuze.

Ondanks dat ik tevreden ben met mijn keuze voor de gezondheidskant, ga ik toch overstappen naar de maatschappijrichting. Ik volg hier nu een paar extra vakken voor, waardoor ik toch toegelaten word tot de master Economic Psychology. Het bedrijfsleven trekt me toch meer dan de gezondheidszorg, daarom heb ik ervoor gekozen te wisselen van richting.

Terug naar boven

Kost je studie veel tijd of heb je ook nog tijd voor nevenactiviteiten?

Mijn studie staat op de eerste plaats, maar ik maak ook graag veel tijd vrij voor nevenactiviteiten. Deze mogelijkheid is zeker aanwezig, omdat er weinig contacturen zijn. Ik ben lid van studievereniging Complex en studenten tennisvereniging TSTV Lacoste. Ik ben dan ook regelmatig op de tennisbaan te vinden en sinds dit jaar ben ik tevens actief in een commissie bij de studievereniging.

Daarnaast werk ik als student-medewerker voor Tilburg University en werk ik in het weekend in een eetcafé. Om hiernaast genoeg tijd te hebben voor mijn verdere sociale leven plan ik mijn dagen goed in en bouw ik wat reservetijd in voor de tentamenperiode.

Terug naar boven

Wanneer past de studie psychologie absoluut niet bij je?

Bij de studie Psychologie is interesse in de mens erg belangrijk. Je leert namelijk alles over gedragingen, gedachten, persoonlijkheden, stoornissen en psychologische relaties van mensen. Er wordt van de student verwacht veel literatuur te beheersen voor de tentamens, dus verder is voldoende discipline een voornaamste. Maar ik denk dat discipline bij iedere wetenschappelijke studie van belang is.

Terug naar boven

Wat vind je van Tilburg als studentenstad?

Tilburg vind ik een leuke studentenstad, mede dankzij de welbekende Brabantse gezelligheid. Er wonen in verhouding veel studenten, waardoor er altijd leven in de brouwerij is met veel bekenden. Er is een ruime keuze uit studieverenigingen, studenten(sport)verenigingen en eet- en uitgaansgelegenheden. Hier maak je tijdens de introweek, TOPweek genaamd, uitgebreid kennis mee.

Tilburg is een relatief kleine studentenstad, wat als voordeel met zich meebrengt dat je binnen een kwartier fietsen vanaf de universiteit, het sport center van Tilburg University, het station en de stad kan bereiken.

Terug naar boven

Ken je bepaalde vooroordelen over de studie Psychologie, Tilburg University of Tilburg die achteraf onterecht bleken?

Een vooroordeel over de studie Psychologie is dat je in een ziekenhuis gaat werken. Dit is zeker een optie, maar werkzaamheden in een bedrijf, media, de gezondheidszorg of bijvoorbeeld een school worden ook vaak uitgevoerd na het afronden van de studie.

Verder verwacht men vaak dat statistiek maar een klein onderdeel van de studie is. Het tegendeel is waar, want er komen maar liefst zes statistiekvakken aan bod. Psychologie is, zoals eerder genoemd, een studie die zich met name richt op gedragingen van de mens. En om gedrag te kunnen bestuderen heb je kennis van statistiek nodig. Metingen van gedrag (door bijvoorbeeld experimenten, interviews en vragenlijsten) worden omgezet in cijfers waardoor ze statistisch getoetst en vergeleken kunnen worden.

Verder wordt Tilburg weleens als geen echte studentenstad bestempeld. Hier ben ik het zeker niet mee eens, omdat er naast Tilburg University erg veel hogescholen zijn gevestigd en dus veel studenten. Tilburg is de afgelopen jaren erg veranderd in positieve zin. Ik raad aan om deze gezellige studentensfeer zelf eens te komen ervaren!

Terug naar boven

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact