Achtergrond bachelor en

Alumnus Robin de Koeijer

Robin werkt als psycholoog bij Tragel Zorg

Alumnus Psychologie Robin de Koeijer

Robin

Geboortedatum: 29-03-1986
Opleiding: Bachelor Psychologie en Geestelijke Gezondheid / Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid, forensische psychologie
Afstudeerjaar: 2012

"De verschillende theorieën en behandelmethoden over de diverse stoornissen en type delinquenten hebben mij geholpen om mijn weg te vinden in mijn werk. Ik heb nog dagelijks profijt van de opgedane kennis, die specifiek op het forensische werk was toegespitst."


Robin's antwoorden op de volgende vragen:


Wat is je huidige functie?

Ik ben net begonnen als psycholoog bij Tragel Zorg. Ik ga mij bezighouden met het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking, waarbij ik de zorginhoudelijke regie zal voeren bij cliënten met complexe zorgvragen.

Terug naar boven

Hoe ziet je carrière eruit?

Na mijn stage bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), ben ik hier blijven hangen. Ik heb een half jaar gewerkt bij de forensisch psychiatrische polikliniek het DOK, waarna ik fulltime kon gaan werken als psycholoog bij het NIFP. In die periode werd ik ook twee dagen naar Penitentiaire Inrichting Torentijd gedetacheerd. Hier gaf ik onder andere ondersteuning aan de extra zorgafdeling en screende ik waar nodig de gevangenen. Ik gaf de directie advies inzake suïcidepreventie en het overplaatsen van gevangenen naar bijvoorbeeld een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Daarnaast was ik veel tijd kwijt aan het multidisciplinair overleg, waarbij de penitentiair inrichtingswerker, het afdelingshoofd, de casemanager en iemand van de arbeid aanwezig waren. Nu begin ik fulltime bij Tragel Zorg.

Terug naar boven

Wat zijn je verdere ambities?

Mijn ambitie is om in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) terecht te komen. Binnen Tragel Zorg is er ook een opleidingsplek. Na de GZ-opleiding wil ik graag de rapporteursopleiding doen, zodat ik als Pro Justitia rapporteur kan gaan werken.

Terug naar boven

Waarom heb je destijds voor Tilburg University gekozen en waarom voor de studie?

Destijds heb ik voor Tilburg University gekozen vanwege de ligging. Doordat ik in Zeeland woonde en daar mijn vriendengroep had, heb ik gekozen voor nabijheid.

Terug naar boven

Waar ben je op afgestudeerd?

De titel van mijn masterscriptie was ‘Examining the difference in institutional violence between offenders who have antisocial personality disorder with and without psychopathy’. Mijn scriptie heb ik in samenwerking met De Rooyse Wissel gemaakt. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat er geen verschil is tussen institutioneel geweld bij mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis met psychopathie als ook zonder psychopathie.

Terug naar boven

Beantwoordde de studie aan je verwachtingen?

De studie sloeg een brug tussen alle theorie en de praktijk. De stage vond ik het belangrijkst. Tijdens mijn stage heb ik zeer veel geleerd en kwam de theorie tot leven in de praktijk. De theorie in de master was een mooie aanvulling op de stage.

Terug naar boven

Is de studie van toegevoegde waarde geweest voor je huidige functie?

De studie is zeker van waarde geweest voor mijn huidige functie. De verschillende theorieën en behandelmethoden over de diverse stoornissen en type delinquenten hebben mij geholpen om mijn weg te vinden in mijn werk. Ik heb nog dagelijks profijt van de opgedane kennis, die specifiek op het forensische werk was toegespitst.

Terug naar boven

Wat is je advies aan studiekiezers?

Mijn advies is om goed na te denken waar je later zou willen werken of wat je echt wilt doen. Bedenk goed dat het werk voor een psycholoog momenteel niet voor het oprapen ligt en begin daarom vroeg met het kiezen van een stageplek. Je stage is vaak een ingang tot de arbeidsmarkt en belangrijk om je te kunnen onderscheiden bij je toekomstige werkgever.

Terug naar boven

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact